• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon stazowy

  BONY STAŻOWE

  Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, które ukończyły liceum ogólnokształcące lub profilowane mogą iść na staż pod warunkiem, że nie ukończyły 30 roku życia, wyłącznie w formie bonu stażowego, gdzie warunkiem jest złożenie przez pracodawcę deklaracji zatrudnienia na co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu stażu.

  • Bon stażowy może być przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, jeżeli takie wsparcie zostało przewidziane
   w Indywidualnym Planie Działania bezrobotnego.
  • Staż realizowany w ramach bonu stażowego organizowany jest na okres 6 miesięcy.
  • Bon posiada termin ważności, w którym po wypełnieniu przez pracodawcę należy go zwrócić. Termin ważności bonu określa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie.
  • W ramach bonu stażowego starosta finansuje bezrobotnemu:
   • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł;
   • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
   • stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, tj. 1017,40 zł brutto.

   PREMIA DLA ORGANIZATORA STAŻU

   Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego bezpośrednio po ukończeniu stażu przez deklarowany okres 6 miesięcy, powiatowy urząd pracy wypłaca jednorazowo premię w wysokości 1 543,80 zł. Premia stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

   Premia nie należy się pracodawcy , który nie utrzyma zatrudnienia przez 6 miesięcy.

   W celu wypłacenia premii, pracodawca składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie wraz z dokumentacją potwierdzającą zatrudnienie osoby bezrobotnej (umowę o pracę, oświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia oraz druki ZUS RCA poświadczające wpływanie składek na ubezpieczenie społeczne) za okres 6 miesięcy

  W razie pytań prosimy o kontakt ze swoim doradcą albo osobami zajmującymi się organizacją staży:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Katarzyna Pogorzelska

   specjalista ds programów

   89-621 77 33  
  Barbara Zwalińska

   pośrednik pracy

   89-621 77 21  

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staże [ 9 ]
  ikona DOCX OŚWIADCZENIE nieobecność na stażu.docx 12-03-20 15:08 13.22KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności z logo RPO 15-07-19 11:15 371.5KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy z logo RPO.doc 15-07-19 11:13 349.5KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy FP 09-03-16 12:51 28.5KB pobierz
  ikona DOC WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU 15-07-19 11:12 171KB pobierz
  ikona PDF Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie określający zasady organizacji staży dla osób bezrobotnych 28-02-18 13:17 2.99MB pobierz
  ikona DOC Lista obecności z logo POWER 15-07-19 11:16 418.5KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy z logo POWER 15-07-19 11:14 153KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności na stażu z logo FP 15-07-19 11:16 56KB pobierz
  Utworzono: 2014-07-22 22:40 | Redagował: Katarzyna Pogorzelska 2019-02-25 08:52
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3088

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl