• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon stazowy

  BONY STAŻOWE

  Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, które ukończyły liceum ogólnokształcące lub profilowane mogą iść na staż pod warunkiem, że nie ukończyły 30 roku życia, wyłącznie w formie bonu stażowego, gdzie warunkiem jest złożenie przez pracodawcę deklaracji zatrudnienia na co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu stażu.

  • Bon stażowy może być przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, jeżeli takie wsparcie zostało przewidziane
   w Indywidualnym Planie Działania bezrobotnego.
  • Staż realizowany w ramach bonu stażowego organizowany jest na okres 6 miesięcy.
  • Bon posiada termin ważności, w którym po wypełnieniu przez pracodawcę należy go zwrócić. Termin ważności bonu określa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie.
  • W ramach bonu stażowego starosta finansuje bezrobotnemu:
   • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł;
   • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
   • stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, tj. 1440,00 zł brutto.

   PREMIA DLA ORGANIZATORA STAŻU

   Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego bezpośrednio po ukończeniu stażu przez deklarowany okres 6 miesięcy, powiatowy urząd pracy wypłaca jednorazowo premię w wysokości 1 543,80 zł. Premia stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

   Premia nie należy się pracodawcy , który nie utrzyma zatrudnienia przez 6 miesięcy.

   W celu wypłacenia premii, pracodawca składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie wraz z dokumentacją potwierdzającą zatrudnienie osoby bezrobotnej (umowę o pracę, oświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia oraz druki ZUS RCA poświadczające wpływanie składek na ubezpieczenie społeczne) za okres 6 miesięcy

  W razie pytań prosimy o kontakt ze swoim doradcą albo osobami zajmującymi się organizacją staży:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Katarzyna Pogorzelska

   specjalista ds programów

   89-621 77 33  
  Barbara Zwalińska

   pośrednik pracy

   89-621 77 21  

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staże [ 13 ]
  ikona DOCX OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy.docx 18-11-20 11:06 13.65KB pobierz
  ikona DOC Wzór listy obecności z logo RPO.doc 22-10-20 13:16 371.5KB pobierz
  ikona DOCX OŚWIADCZENIE nieobecność na stażu.docx 12-03-20 15:08 13.22KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy z logo RPO.doc 22-10-20 13:13 349.5KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie osoby bezrobotnej z logo RPO 22-10-20 13:15 349KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy FP 22-10-20 13:13 36KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie osoby bezrobotnej z logo POWER.doc 22-10-20 13:15 152.5KB pobierz
  ikona DOC WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU 22-10-20 12:52 172KB pobierz
  ikona PDF Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie określający zasady organizacji staży dla osób bezrobotnych 22-10-20 13:06 3.26MB pobierz
  ikona DOC Lista obecności z logo POWER 22-10-20 13:10 419.5KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy z logo POWER 22-10-20 13:13 153KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie osoby bezrobotnej z logo FP 22-10-20 13:15 35.5KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności na stażu z logo FP 22-10-20 12:55 56.5KB pobierz
  Utworzono: 2014-07-22 22:40 | Redagował: Katarzyna Pogorzelska 2020-11-18 11:16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4979

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl