• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty do pobrania

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bezrobotni-przewodnik [ 1 ]
  ikona PDF PFZW-przewodnik.pdf 26-07-19 10:14 1.79MB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 2 ]
  ikona DOC oświadczenie do rozliczenia bonu składane do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie - POWER.doc 18-01-19 12:24 115KB pobierz
  ikona DOCX oświadczenie do rozliczenia bonu składane do 8 miesięcy od uzyskania bonu - Fundusz Pracy 18-01-19 12:25 26.85KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 1 ]
  ikona DOC Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.doc 21-08-19 07:47 44.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej [ 7 ]
  ikona DOCX Oświadczenie po 12 m-c o Vat.docx 09-01-20 12:00 14.92KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o dotację na podjęcie działalności gospodarczej 01-06-20 13:35 489.5KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie z prowadzonej działalności gospodarczej - załącznik do umowy 27-09-18 14:00 67.5KB pobierz
  ikona DOC Załącznik nr 1 do umowy o dotację - rozliczenie wydatków 28-02-18 10:41 76KB pobierz
  ikona DOC Biznes plan do wniosku o założenie spółdzielni socjalnej. 05-02-15 11:40 187KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o dofinansowanie - spółdzielnie socjalne 00-00-00 324.5KB pobierz
  ikona XLSX Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 24-03-15 11:29 76.59KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dział ewidencji i świadczeń [ 10 ]
  ikona DOC Oświadczenie - dodatek solidarnościowy 30-06-20 08:15 14.75KB pobierz
  ikona DOC Podjęcie działalności gospodarczej 10-04-20 10:28 25KB pobierz
  ikona DOC Podjęcie zatrudnienia - osoba bez prawa do zasiłku 08-04-20 14:50 25.5KB pobierz
  ikona DOC Wyłączenie na wniosek bezrobotnego 08-04-20 14:49 24.5KB pobierz
  ikona DOC Podjęcie zatrudnienia - osoba z prawem do zasiłku 08-04-20 14:47 27KB pobierz
  ikona DOC Zgłoszenie braku gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowane opieką nad dzieckiem w okresie przysługiwania urlopu macierzyńskiego.doc 13-01-20 10:59 29KB pobierz
  ikona DOC Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego 31-10-16 09:09 34.5KB pobierz
  ikona DOC Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania z prośbą o przekazanie akt do innego urzędu 31-10-16 09:05 27KB pobierz
  ikona DOC Podanie o zaświadczenie potwierdzające okresy pobierania zasiłku 10-04-20 10:31 26KB pobierz
  ikona DOC Numer konta bankowego do wypłaty świadczeń 10-04-20 10:30 24.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Informacja zawodowa [ 2 ]
  ikona PDF Harmonogram grupowych informacji zawodowych w I 2020.pdf 20-01-20 09:53 46.36KB pobierz
  ikona PDF Haromonogram infromacji zawodowych grupowych I kwartał 2016 r..pdf 28-12-15 10:20 424.17KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Koszty egzaminów i licencji [ 1 ]
  ikona DOC Wniosek o egzamin 30-01-20 13:54 118.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Plan szkoleń [ 1 ]
  ikona PDF Plan szkoleń 2020 29-01-20 12:52 1.85MB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Poradnictwo zawodowe [ 2 ]
  ikona PDF Bank Programów 2020.pdf 20-01-20 11:03 120.15KB pobierz
  ikona PDF Harmonogram porad grupowych I kwartal 2020.pdf 20-01-20 08:29 43.92KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staże dla bezrobotnych [ 16 ]
  ikona DOCX OŚWIADCZENIE nieobecność na stażu.docx 12-03-20 15:08 13.22KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności z logo RPO 15-07-19 11:15 371.5KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy z logo RPO.doc 15-07-19 11:13 349.5KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie osoby bezrobotnej z logo RPO 15-07-19 11:17 349KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy FP 09-03-16 12:51 28.5KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie osoby bezrobotnej z logo POWER.doc 15-07-19 11:17 152.5KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o bon stażowy 16-06-17 15:09 46KB pobierz
  ikona DOC WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU 15-07-19 11:12 171KB pobierz
  ikona PDF Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie określający zasady organizacji staży dla osób bezrobotnych 28-02-18 13:17 2.99MB pobierz
  ikona DOC Lista obecności z logo POWER 15-07-19 11:16 418.5KB pobierz
  ikona DOC Rozliczenie dotyczące zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 19-03-19 08:48 36.5KB pobierz
  ikona DOC Zaświadczenie do przedszkola 08-05-17 08:44 34KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 19-03-19 08:47 41.5KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy z logo POWER 15-07-19 11:14 153KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie osoby bezrobotnej z logo FP 15-07-19 11:17 35.5KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności na stażu z logo FP 15-07-19 11:16 56KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia grupowe [ 2 ]
  ikona DOC Karta kandydata na kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy 2020.doc 24-06-20 08:43 231.5KB pobierz
  ikona PDF Ogłoszenie firma_przedłużenie naboru.pdf 23-06-20 11:01 355.31KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia indywidualne [ 7 ]
  ikona DOC Oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej po szkoleniu w ramach bonu szkoleniowego.doc 30-01-20 13:43 109KB pobierz
  ikona DOC Zobowiązanie do zatrudnienia w ramach bonu szkoleniowego.doc 30-01-20 14:08 118KB pobierz
  ikona PDF Procedura organizacji szkolenia w ramach bonu szkoleniowego 03-02-15 14:49 229.46KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o bon szkoleniowy 30-01-20 13:44 149KB pobierz
  ikona DOC Szkolenie wskazane przez bezrobotnego - Oświadczenie - działalność gospodarcza 30-01-20 13:44 87KB pobierz
  ikona DOC Wniosek na szkolenie wskazane przez bezrobotnego 30-01-20 13:45 118KB pobierz
  ikona DOC Szkolenie wskazane przez bezrobotnego - deklaracja pracodawcy 30-01-20 14:12 105KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zwrot kosztów dojazdu [ 4 ]
  ikona DOC wniosek zwrot kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu w ramach bonu stażowego 16-06-17 15:23 232.5KB pobierz
  ikona DOC wniosek zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu w ramach bonu stażowego 16-06-17 15:23 187KB pobierz
  ikona DOC Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu i powrotu samochodem do miejsca zamieszkania 02-06-14 13:55 35KB pobierz
  ikona DOC Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do pracy, miejsca stażu - publicznym środkiem transportu 02-06-14 13:56 29KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:32
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 41101

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl