• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty do pobrania

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bezrobotni-przewodnik [ 1 ]
  ikona PDF PFZW-przewodnik.pdf 26-07-19 10:14 1.79MB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 7 ]
  ikona DOC Wniosek bon na zasiedlenie 17-09-21 10:19 130KB pobierz
  ikona DOCX Oświadczenie pracodawcy - załącznik do wniosku 26-08-21 12:16 20.82KB pobierz
  ikona DOCX Oświadczenie poręczyciela - załącznik do wniosku 26-08-21 12:16 25.32KB pobierz
  ikona DOC Załaczniki do wniosku nr 2 - dla beneficjentów pomocy de minimis.doc 26-08-21 12:16 41.5KB pobierz
  ikona XLSX Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx 26-08-21 12:17 76.5KB pobierz
  ikona DOCX Rozliczenia bonu składane do 8 miesięcy od uzyskania bonu - oświadczenie bezrobotnego 26-08-21 12:18 26.85KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie o odległości i czasie dojazdu.doc 26-08-21 12:19 30.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon szkoleniowy [ 4 ]
  ikona DOC Oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej po szkoleniu w ramach bonu szkoleniowego.doc 22-01-21 14:49 109KB pobierz
  ikona DOC Zobowiązanie do zatrudnienia w ramach bonu szkoleniowego.doc 25-06-21 09:07 118.5KB pobierz
  ikona PDF Procedura organizacji szkolenia w ramach bonu szkoleniowego 22-01-21 14:49 229.46KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o bon szkoleniowy 25-06-21 09:09 150KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 1 ]
  ikona DOC Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.doc 02-09-20 08:47 44.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej [ 7 ]
  ikona DOCX Oświadczenie po 12 m-c o Vat.docx 09-01-20 12:00 14.92KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o dotację na podjęcie działalności gospodarczej 09-03-21 08:51 469.5KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie z prowadzonej działalności gospodarczej - załącznik do umowy 27-09-18 14:00 67.5KB pobierz
  ikona DOC Załącznik nr 1 do umowy o dotację - rozliczenie wydatków 28-02-18 10:41 76KB pobierz
  ikona DOC Biznes plan do wniosku o założenie spółdzielni socjalnej. 05-02-15 11:40 187KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o dofinansowanie - spółdzielnie socjalne 00-00-00 324.5KB pobierz
  ikona XLSX Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 24-03-15 11:29 76.59KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dział ewidencji i świadczeń [ 11 ]
  ikona DOC Oświadczenie o uzyskanych przychodzie.doc 30-06-21 09:44 27.5KB pobierz
  ikona DOC Podjęcie działalności gospodarczej - osoba z prawem do zasiłku 30-06-21 09:48 27.5KB pobierz
  ikona DOC Podjęcie zatrudnienia - osoba z prawem do zasiłku.doc 30-06-21 09:52 27KB pobierz
  ikona DOC Zgłoszenie braku gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowane opieką nad dzieckiem w okresie przysługiwania urlopu macierzyńskiego.doc 30-06-21 09:50 28.5KB pobierz
  ikona DOC Podjęcie działalności gospodarczej - osoba bez prawa do zasiłku 30-06-21 09:53 25KB pobierz
  ikona DOC Podjęcie zatrudnienia - osoba bez prawa do zasiłku 08-04-20 14:50 25.5KB pobierz
  ikona DOC Wyłączenie na wniosek bezrobotnego 08-04-20 14:49 24.5KB pobierz
  ikona DOC Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego 31-10-16 09:09 34.5KB pobierz
  ikona DOC Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania z prośbą o przekazanie akt do innego urzędu 31-10-16 09:05 27KB pobierz
  ikona DOC Podanie o zaświadczenie potwierdzające okresy pobierania zasiłku 10-04-20 10:31 26KB pobierz
  ikona DOC Numer konta bankowego do wypłaty świadczeń 10-04-20 10:30 24.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Informacja zawodowa [ 2 ]
  ikona PDF Harmonogram grupowych informacji zawodowych w I 2020.pdf 20-01-20 09:53 46.36KB pobierz
  ikona PDF Haromonogram infromacji zawodowych grupowych I kwartał 2016 r..pdf 28-12-15 10:20 424.17KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Koszty egzaminów i licencji [ 1 ]
  ikona DOC Wniosek o egzamin 30-01-20 13:54 118.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Plan szkoleń [ 1 ]
  ikona PDF Plan szkoleń 2021.pdf 21-04-21 14:24 1.98MB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Poradnictwo zawodowe [ 2 ]
  ikona PDF Bank Programów 2020.pdf 20-01-20 11:03 120.15KB pobierz
  ikona PDF Harmonogram porad grupowych I kwartal 2020.pdf 20-01-20 08:29 43.92KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staże dla bezrobotnych [ 17 ]
  ikona DOCX OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy.docx 18-11-20 11:06 13.65KB pobierz
  ikona DOC Wzór listy obecności z logo RPO.doc 22-10-20 13:16 371.5KB pobierz
  ikona DOCX OŚWIADCZENIE nieobecność na stażu.docx 12-03-20 15:08 13.22KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy z logo RPO.doc 22-10-20 13:13 349.5KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie osoby bezrobotnej z logo RPO 22-10-20 13:15 349KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy FP 22-10-20 13:13 36KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie osoby bezrobotnej z logo POWER.doc 22-10-20 13:15 152.5KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o bon stażowy 16-06-17 15:09 46KB pobierz
  ikona DOC WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU 22-10-20 12:52 172KB pobierz
  ikona PDF Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie określający zasady organizacji staży dla osób bezrobotnych 22-10-20 13:06 3.26MB pobierz
  ikona DOC Lista obecności z logo POWER 22-10-20 13:10 419.5KB pobierz
  ikona DOC Rozliczenie dotyczące zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 19-03-19 08:48 36.5KB pobierz
  ikona DOC Zaświadczenie do przedszkola 08-05-17 08:44 34KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 19-03-19 08:47 41.5KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy z logo POWER 22-10-20 13:13 153KB pobierz
  ikona DOC Sprawozdanie osoby bezrobotnej z logo FP 22-10-20 13:15 35.5KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności na stażu z logo FP 22-10-20 12:55 56.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia grupowe [ 6 ]
  ikona DOC Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu.doc 05-08-21 12:28 105KB pobierz
  ikona DOC Karta kandydata na szkolenie grupowe.doc 05-08-21 12:28 116.5KB pobierz
  ikona PDF Przedłużenie naboru - kurs elektryka.pdf 02-09-21 09:16 390.77KB pobierz
  ikona PDF Przedłużenie naboru - kurs sprzedawcy.pdf 02-09-21 09:17 378.35KB pobierz
  ikona DOC Karta kandydata na kurs przedsiębiorczości 2021.doc 30-07-21 09:20 230KB pobierz
  ikona PDF Ogłoszenie o naborze firma.pdf 30-07-21 09:21 252.25KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia indywidualne [ 4 ]
  ikona DOC Oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej po szkoleniu w ramach bonu szkoleniowego.doc 22-01-21 14:49 109KB pobierz
  ikona DOC Szkolenie wskazane przez bezrobotnego - Oświadczenie - działalność gospodarcza 30-01-20 13:44 87KB pobierz
  ikona DOC Wniosek na szkolenie wskazane przez bezrobotnego 25-06-21 09:13 119.5KB pobierz
  ikona DOC Szkolenie wskazane przez bezrobotnego - deklaracja pracodawcy 25-06-21 09:14 105.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zwrot kosztów dojazdu [ 4 ]
  ikona DOC wniosek zwrot kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu w ramach bonu stażowego 16-06-17 15:23 232.5KB pobierz
  ikona DOC wniosek zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu w ramach bonu stażowego 16-06-17 15:23 187KB pobierz
  ikona DOC Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu i powrotu samochodem do miejsca zamieszkania 02-06-14 13:55 35KB pobierz
  ikona DOC Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do pracy, miejsca stażu - publicznym środkiem transportu 02-06-14 13:56 29KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:32
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 53485

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl