• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny

  Dokumenty niezbędne do ponownej rejestracji:

  • Dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport oraz zaświadczenie o zameldowaniu wydanym przez Urząd Miasta lub Gminy,
  • Dokumenty dotyczące zmian zaistniałych pomiędzy rejestracjami:
   • świadectwo pracy,
   • umowa o dzieło,
   • umowa zlecenie,
   • decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, jeżeli ktoś takową prowadził,
   • zaświadczenie z ZUS-u o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli była prowadzona działalność,
   • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia chorobowego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim,
   • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na płatnym urlopie macierzyńskim.

  Ponownej rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Telefon  
  Daria Pastusiak  89 621 77 39

  Pokój nr 20

  Parter

  Klaudia Rynkowska  89 621 77 37
  Utworzono: 2012-08-02 09:20 | Redagował: Izabela Śmilecka 2019-12-27 07:22
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3161

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl