• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia

  Osoba, która nabyła prawo do zasiłku za granicą, pobierała go tam przez określony okres, korzysta z transferu do Polski przez maksymalnie 3 m-ce, może ubiegać się o zasiłek uzupełniający w Polsce, jeżeli przedłoży formularz E-301 i oświadczenie ustalające „status powracającego”.

  Uzupełnienie przyznaje Marszałek Woj. na okres obowiązujący na terenie działania danego urzędu.

  Poza dokumentami do rejestracji osób poszukujących pracy, osoby z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia z państw Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinny w dniu rejestracji przedstawić:

  • Dokument U2/formularz E 303 - zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych, który wystawia instytucja właściwa danego państwa,

  Rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z państwa UE/EOG i nie później niż do dnia wskazanego w dokumencie U2/formularzu E303.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Telefon  
  Daria Pastusiak  89 621 77 39

  Pokój nr 20

  Parter

  Klaudia Rynkowska  89 621 77 37
  Iwona Dąbrowska 89 621 77 36
  telefon komórkowy 782 186 496
  Utworzono: 2012-08-02 09:41 | Redagował: Izabela Śmilecka 2020-04-23 08:50
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2293

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl