• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

  EURES -  to międzynarodowa sieć pośrednictwa pracy, podejmowanego przez kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Szwajcarię w ramach krajowych publicznych służb zatrudnienia.

  Eures wspiera mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, ma ułatwić pracownikom korzystanie z ofert pracy pochodzących z całego EOG, a także pomóc pracodawcom poszukującym pracowników z innego kraju.

  Ogólnodostępny portal internetowy Eures umożliwia dostęp do:

  • Bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy;
  • Bazy CV osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą,
   (z bazy tej korzystają pracodawcy);
  • Informacji na temat warunków życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy w krajach członkowskich;
  • Informacji o możliwościach kształcenia w Europie, staży, wymian i stypendiów;
  • Bazy Doradców Eures we wszystkich krajach EOG;
  • Wzory CV we wszystkich językach EOG;
  • Adresów urzędów pracy za granicą;
  • Odnośniki do innych przydatnych stron internetowych;

  Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców. Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

  Główne cele realizowane przez sieć EURES to:

  • umożliwianie pracodawcom oraz poszukującym zatrudnienia dostępu do informacji,
  • doradztwo ułatwiające przepływ siły roboczej,
  • wymiana pomiędzy partnerami sieci EURES wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy,
  • stworzenie prawdziwego europejskiego rynku pracy poprzez poprawę warunków swobodnego przepływu pracowników wewnątrz EOG,
  • a tym samym dążenie do jak największej przejrzystości rynków pracy.

  Informacje o systemie edukacji, ubezpieczeniach zdrowotnych, zasadach dostępu do usług medycznych, uznawalności dyplomów i kwalifikacji dostępne są na stronie internetowej

  Przydatne linki:
  http://www.eures.europa.eu
  http://www.eures.praca.gov.pl

  Usługi EURES skierowane do sektora absolwentów:

  - działania z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy www.eures.europa.eu
  - działania informacyjne:

  • PLOTEUS – portal o możliwościach kształcenia w Europie;
  • Europejski Portal Młodzieżowy – informacje dotyczące wolontariatu, nauki oraz staży w Unii Europejskiej;
  • EURODESK – Europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.
   
   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon

  Adres e-mail

   Małgorzata Kobus  Pośrednik pracy  89 621 77 49  
  Utworzono: 2012-08-02 09:59 | Redagował: Małgorzata Kobus 2019-02-25 13:06
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2547

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl