• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 roku życia lub osobą zależną obejmuje osoby, które:

  • na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie podjęły:
   • zatrudnienie lub inną prace zarobkową,
   • staż,
   • przygotowanie zawodowe dorosłych w formie:
   • przyuczenia do pracy dorosłych,
   • praktycznej nauki zawodu dorosłych,
   • szkolenie,
  • osiągają z w/w tytułów miesięczny przychód nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • udokumentują faktycznie poniesione koszty związane z opieką nad dzieckiem/dziećmi do 7 roku życia lub osobą zależną,
  • wychowują co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia.

  Za osobę zależną – zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uznaje się:

  • osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osoba objęta usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

   

  Imię i nazwisko Telefon Adres e-mail
   Małgorzata Banach  89 6243287 wew 17  
  Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Katarzyna Pogorzelska 2017-05-08 07:09
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2085

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl