• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

  Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotnej, lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm.).

  Procedura rejestracji:

  • Bezrobotny zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe miejsce zameldowania,
   a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
  • Rejestracja bezrobotnego, następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej.
  • Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych w karcie rejestracyjnej.

  Rejestracja odbywa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie w pokoju nr 20

  Zobacz jakie dokumenty są wymagane podczas rejestracji:

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Telefon  
  Jolanta Połoszczak  89 621 77 39

  Pokój nr 20

  Parter

  Ewelina Zablotna  89 621 77 37

   

  Utworzono: 2012-08-02 09:18 | Redagował: Izabela Śmilecka 2019-03-04 09:08
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2052

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl