• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dofinansowanie studiów podyplomowych

  Powiatowy urząd pracy może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 13 740,60 zł (stan na dzień 1 stycznia 2019 r.).

  Pozytywne rozpatzrenie wniosku jest uzależnione od uzasadnienia celowości pokrycia kosztów studiów podyplomowych. Uzasadnienie może nastapić poprzez dołączenie do wniosku:

  • deklaracji pracodawcy zapewniającego zatrudnienie po ukończeniu wskazanych studiów lub
  • oświadczenia wnioskodawcy o podjęciu działalności gospodarczej zgodnej z kierunkiem planowanych studiów, po ich ukończeniu.
  Wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do planowanych studiów podyplomowych.

   

  Po pozytywnym rozpatrzeniu kompletnie złożonego wniosku, urząd pracy zawiera z bezrobotnym umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów.

  W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich zatrudnienia.

  W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Beata Brzózka Specjalista ds. programów/ Doradca klienta  89 621 77 48 beata.brzozka
  Aneta Zduńczyk Doradca klienta 89 621 77 50
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Studia podyplomowe [ 1 ]
  ikona DOC Wniosek o studia podyplomowe 26-02-19 08:07 102KB pobierz
  Utworzono: 2014-01-31 13:20 | Redagował: Klara Łachacz 2019-09-11 12:52
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3098

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl