• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Szkolenia grupowe

   

   Są inicjowane i organizowane przez powiatowy urząd pracy.

   

  • Nabór osób bezrobotnych na szkolenia jest ogłaszany na tablicy informacyjnej tutejszego urzędu pracy oraz na stronie internetowej urzędu - www.pup.szczytno.pl.
  • Osoba zainteresowana określonym szkoleniem i spełniająca podstawowe wymagania stawiane kandydatom na szkolenie, zgłasza się w określonym terminie rekrutacji do działu szkoleń (pok. 19) w celu złożenia karty kandydata na szkolenie.
  • Nabór na określone szkolenie jest prowadzony przez okres od 2 tygodni do 5 tygodni, w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów.
  • Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, uprawnione do skierowania na szkolenie, zainteresowane określonym szkoleniem, w celu zapisania się na listę kandydatów powinny systematycznie (co 2 tygodnie) zasiegać informacji czy aktualnie jest prowadzony nabór na dane szkolenie.
  • Złożenie karty kandydata na szkolenie nie oznacza jednocześnie zakwalifikowania się na wnioskowane szkolenie.
  • Zapisy na szkolenie są prowadzone po spełnieniu warunków naboru na określone szkolenia. W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby posiadające pisemną deklarację pracodawcy o zatrudnieniu osoby w zawodzie objętym szkoleniem.
  • Kryteria naboru na każde szkolenie są podawane do informacji publicznej.
  • Osoby zakwalifikowane na szkolenie sa informowane przez urząd pracy telefonicznie lub listownie.
  • Osoba zapisana na szkolenie, która nie stawi sie na wezwanie urzędu w wyznaczonym terminie, zostanie wykreślona z listy kanydatów.

  Po zakwalifikowaniu się kandydata na szkolenie, w tym: otrzymaniu pozytywnej opinii doradcy zawodowego, a w uzasadnionych przypadkch lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, osoba otrzymuje skierowanie na szkolenie.

   

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Beata Brzózka Specjalista ds. programów / Doradca klienta 89 621 77 48  
  Aneta Zduńczyk Doradca klienta 89 621 77 50  
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia grupowe [ 2 ]
  ikona DOC Karta kandydata na kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy 2020 07-01-20 11:52 236KB pobierz
  ikona PDF Ogłoszenie o naborze - firma.pdf 07-01-20 11:52 319.4KB pobierz
  Utworzono: 2014-01-31 12:31 | Redagował: Klara Łachacz 2019-09-11 13:03
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2532

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl