• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne

  Są organizowane na wniosek osoby bezrobotnej.


  Powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość takiego skierowania, w szczególności poprzez dołączenie do wniosku:

  • DEKLARACJI PRACODAWCY zapewniającego zatrudnienie po ukończeniu wskazanego szkolenia (na odpowiednim druku wraz z załącznikami) lub
  • OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY o podjęciu działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia, zgodnego z kierunkiem planowanej działalności.

  Koszt szkolenia w części finansowanej przez Urząd Pracy nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 13 740,60 zł (stan na dzień 1 stycznia 2019 r.). W przypadku, kiedy bezrobotny wybrał szkolenie w konkretnej instytucji szkoleniowej, powinien również dołączyć do wniosku informację z instytucji szkoleniowej o ofercie wnioskowanego szkolenia, zawierającej nazwę i termin trwania szkolenia, ilość godzin dydaktycznych objętych programem szkolenia, program oraz koszt szkolenia.

  UWAGA! Wybrana instytucja szkoleniowa musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy

  • W przypadku podjęcia przez bezrobotnego szkolenia bez uprzedniego otrzymania skierowania z powiatowego urzędu pracy, nie ma możliwości pokrycia kosztów tego szkolenia ze środków Funduszu Pracy.
  • Wniosek o skierowanie w ramach szkolenia wskazanego przez bezrobotnego należy złożyć przynajmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia wskazanego szkolenia celem dokonania niezbędnych formalności (w szczególności ocena doradcy zawodowego, wykonanie niezbędnych badań lekarskich).
  • Po ukończeniu szkolenia, osoba skierowana powinna niezwłocznie przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych, a następnie umowę o pracę od pracodawcy, który uprzednio gwarantował zatrudnienie lub właściwy dokument potwierdzający podjęcie działalności gospodarczej.

   

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Beata Brzózka Specjalista ds. programów / Doradca klienta 89 621 77 48 beata.brzozka
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia indywidualne [ 7 ]
  ikona DOC Oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej po szkoleniu w ramach bonu szkoleniowego.doc 30-01-20 13:43 109KB pobierz
  ikona DOC Zobowiązanie do zatrudnienia w ramach bonu szkoleniowego.doc 30-01-20 14:08 118KB pobierz
  ikona PDF Procedura organizacji szkolenia w ramach bonu szkoleniowego 03-02-15 14:49 229.46KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o bon szkoleniowy 30-01-20 13:44 149KB pobierz
  ikona DOC Szkolenie wskazane przez bezrobotnego - Oświadczenie - działalność gospodarcza 30-01-20 13:44 87KB pobierz
  ikona DOC Wniosek na szkolenie wskazane przez bezrobotnego 30-01-20 13:45 118KB pobierz
  ikona DOC Szkolenie wskazane przez bezrobotnego - deklaracja pracodawcy 30-01-20 14:12 105KB pobierz
  Utworzono: 2014-01-31 12:24 | Redagował: Beata Brzózka 2020-06-01 13:18
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2735

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl