• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot kosztów przejazdu

  Refundacja kosztów dojazdu przysługuje osobie która:

  • została skierowana i podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, szkolenie albo została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • spełnia warunki art. 41 ust. 4b oraz art.45 ust.1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz zapisów obowiązującego zarządzenia.
   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Telefon Adres e-mail
  Małgorzata Banach  89 624 77 17  

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zwrot kosztów dojazdu [ 4 ]
  ikona DOC wniosek zwrot kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu w ramach bonu stażowego 16-06-17 15:23 232.5KB pobierz
  ikona DOC wniosek zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu w ramach bonu stażowego 16-06-17 15:23 187KB pobierz
  ikona DOC Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu i powrotu samochodem do miejsca zamieszkania 02-06-14 13:55 35KB pobierz
  ikona DOC Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do pracy, miejsca stażu - publicznym środkiem transportu 02-06-14 13:56 29KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Katarzyna Pogorzelska 2017-05-08 07:10
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3281

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl