• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Bon na zasiedlenie

  Bon na zasiedlenie

  Adresaci:
  bezrobotni
  Lokalizacja:
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, ul. W. Pola 4, pok. nr 10
  Data od:
  2021-01-01

  Od 1 stycznia 2021 r. przyjmowane są wnioski o bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia, w związku z zamiarem podjęcia przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

  Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na podstawie umowy po uprzednim złożeniu przez bezrobotnego wniosku, w wysokości w niej określonej, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj. obecnie 11363,12 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania.

  Wysokość bonu na zasiedlenie jest uwarunkowana posiadaniem przez PUP środków finansowych na ten cel.

  Szczegóły dotyczące tej formy znajdują się w zakładce informacje ogólne.

   

  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 12156

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl