• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

  Znaleziono 427 wiadomości.

  (2020-07-15)

  „Nowy, lepszy start” – wsparcie dla mieszkańców powiatu

  Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Nowy, lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanego przez firmę ...
  (2020-07-15)

  „Aktywni zawodowo – włączeni społecznie!” – projekt wspierający mieszkańców powiatu

  Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Aktywni zawodowo – włączeni społecznie!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanego przez ...
  (2020-07-14)

  Przedłużamy nabór na szkolenie: KURS ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY

  Zapraszamy osoby bezrobotne na szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Rekrutacja na szkolenie trwa do 24 lipca 2020 r.
  (2020-07-09)

  ZMIANA WARUNKÓW WYPŁACANIA KOLEJNYCH TRANSZ DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

  Obowiązujące od 24 czerwca b.r. przepisy wprowadzające Tarczę 4.0 zwalniają Wnioskodawców z obowiązku składania oświadczeń w zakresie zatrudniania pracowników objętych umową oraz kosztach ich wynagrodzeń i należnych od tych wynagrodzeń składek.
  (2020-07-09)

  Zmiany wprowadzone Tarczą 4.0 w zakresie udzielanego wsparcia przedsiębiorcom i innym podmiotom

  Obowiązujące od 24 czerwca b.r. przepisy dotyczące Tarczy 4.0 wprowadziły zmiany w zakresie udzielanego wsparcia Wnioskodawcom w związku z wystąpieniem COVID-19.
  (2020-06-26)

  Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w rzeczypospolitej polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.
  (2020-06-25)

  Nabór wniosków o pożyczkę dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

  DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NISKOOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROZUMIENIU ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE LUB PODMIOTOWI, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 TEJ USTAWY.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 513914

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl