• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW DLA PRACODAWCÓW NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW ZE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  (2019-11-06)

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków jest prowadzony od 7 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r. (III. nabór)

  W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, w tym na:

  • kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badania lekarskie i psychologiczne niezbędne do podjęcia kształcenia.

  Wsparcie w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymają pracodawcy, którzy spełnią co najmniej jeden z Priorytetów:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

  Szczegółowy opis wskazanych priorytetów znajduje się we wniosku o przyznanie środków z rezerwy KFS.                                                                

  UWAGA! W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców spełniające wskazane priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS. W przypadku pozostających środków finansowych po rozpatrzeniu wniosków spełniających powyższe priorytety, dopuszcza się składanie wniosków niespełniających wymienionych wyżej priorytetów Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS, pod warunkiem, że wnioskowane kształcenie ustawiczne dotyczy zawodów, do wykonywania których wymagane są formalne kwalifikacje regulowane przepisami prawa (np. kursy prawa jazdy, kursy kończące się egzaminem państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Instytutem Spawalnictwa itp.). Dopuszcza się także kształcenie ustawiczne w formie studiów podyplomowych kończących się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

  Środki zostaną przyznane pracodawcom wyłonionym w drodze konkursu.

  Zachęcamy do skorzystania z oferowanego wsparcia!
  Limit środków jest ograniczony!

  Specjalista ds. rozwoju zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy:

  • udzieli doradztwa w zakresie określenia potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego,
  • wyjaśni zasady przyznawania wsparcia finansowego z KFS,
  • przedstawi możliwości szkoleniowe dla firmy i jej pracowników.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  Beata Brzózka

  Specjalista ds. programów  89 621 77 48

  beata.brzozka@pup.szczytno.pl

  Aneta Zduńczyk

  Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta  89 621 77 50

  aneta.zdunczyk@pup.szczytno.pl

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 370981

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl