• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW DLA PRACODAWCÓW NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  (2019-07-15)

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków jest prowadzony od 10 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. (III. nabór)

  W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, w tym na:

  • kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badania lekarskie i psychologiczne niezbędne do podjęcia kształcenia.

  Wsparcie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymają pracodawcy, którzy spełnią co najmniej jeden z Priorytetów:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie szczycieńskim lub/i województwie warmińsko-mazurskim zawodach deficytowych (lista zawodów wskazana w Barometrze zawodów 2019 jest dostępna na stronach internetowych: https://barometrzawodow.pl/ pl/warminsko-mazurskie/prognozy-dla-powiatow/2019/szczycienski. oraz https://barometrzawodow.pl/ pl/warminsko-mazurskie/prognozy-dla-powiatow/2019/warminsko-mazurskie.).

  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości (tj. matury).

  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywizacji Zawodowej.

  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników, którzy ukończyli 45 rok życia.

   

  Środki zostaną przyznane pracodawcom wyłonionym w drodze konkursu.

  Zachęcamy do skorzystania z oferowanego wsparcia!
  Limit środków jest ograniczony!

  Specjalista ds. rozwoju zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy:

  • udzieli doradztwa w zakresie określenia potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego,
  • wyjaśni zasady przyznawania wsparcia finansowego z KFS,
  • przedstawi możliwości szkoleniowe dla firmy i jej pracowników.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  Beata Brzózka

  Specjalista ds. programów / Doradca klienta  89 621 77 48

  beata.brzozka@pup.szczytno.pl

  Klara Kołodziejczyk

  Specjalista ds. rozwoju zawodowego / Doradca klienta  89 621 77 50

  klara.kolodziejczyk@pup.szczytno.pl

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
  ikona PDF Ogłoszenie o naborze wniosków z KFS 2019 09-07-19 14:58 793.92KB pobierz
  ikona PDF Regulamin przyznawania środków z KFS 2019 09-07-19 14:58 3.23MB pobierz
  ikona DOC Wniosek KFS 2019 09-07-19 14:59 87.03KB pobierz
  ikona DOC Załącznik nr 1 - wykaz uczestników kształcenia 10-05-19 15:27 18.44KB pobierz
  ikona DOC Załącznik nr 2 do wniosku - wysokość otrzymanej pomocy de minimis 10-05-19 15:27 14.54KB pobierz
  ikona XLSX Załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10-05-19 15:27 78.38KB pobierz
  ikona XLSX Zawody deficytowe - powiat szczycieński 2019 21-02-19 12:43 12.36KB pobierz
  ikona XLSX Zawody deficytowe - województwo warmińsko-mazurskie 2019 21-02-19 12:42 12.62KB pobierz
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 322332

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl