• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW DLA PRACODAWCÓW NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  (2020-01-14)

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór wniosków jest prowadzony od 15 stycznia 2020 r. do 28 stycznia 2020 r. (I. nabór)

  W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, w tym na:

  • kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badania lekarskie i psychologiczne niezbędne do podjęcia kształcenia.

  Wsparcie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymają pracodawcy, którzy spełnią co najmniej jeden z Priorytetów:

  1)   wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

  2)   wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

  3)   wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie szczycieńskim lub/i województwie warmińsko-mazurskim zawodach deficytowych (lista zawodów wskazana w Barometrze zawodów 2020 jest dostępna na stronach internetowych: https://barometrzawodow.pl/pl/ warminsko-mazurskie/prognozy-dla-powiatow/2020/szczycienski. oraz https://barometrzawodow.pl/pl/warminsko-mazurskie/prognozy-dla-powiatow/2020/warminsko-mazurskie.);

  4)   wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

  5)   wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu szczycieńskiego, tj.:

  • ekonomia wody, np. zakwaterowanie i odnowa biologiczna, transport wodny, sporty wodny, środowisko przyrodnicze i jego ochrona, przemysł rolno-spożywczy,
  • drewno i meblarstwo, np. produkcja mebli, przetwórstwo i sprzedaż drewna, usługi projektowe, produkcja innych wyrobów stolarskich,
  • żywność wysokiej jakości, np. chów i hodowla ryb oraz zwierząt, przetwórstwo spożywcze, produkcja maszyn dla rolnictwa, przetwórstwo spożywcze.

  (obszary zostały określone na podstawie „Zintegrowanego Programu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020” Warszawa, wrzesień 2013 r., dostępnego na stronie internetowej: http://m.szczycienski. wm.pl/2015/11/zprsg-ziemi-szczycienskiej-z-zalacznikiem-2549.pdf);

  6)   wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

  7)   wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

  Środki zostaną przyznane pracodawcom wyłonionym w drodze konkursu.

  Zachęcamy do skorzystania z oferowanego wsparcia!
  Limit środków jest ograniczony!

  Specjalista ds. rozwoju zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy:

  • udzieli doradztwa w zakresie określenia potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego,
  • wyjaśni zasady przyznawania wsparcia finansowego z KFS,
  • przedstawi możliwości szkoleniowe dla firmy i jej pracowników.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  Beata Brzózka

  Specjalista ds. programów  89 621 77 48

  beata.brzozka@pup.szczytno.pl

  Klara Kołodziejczyk

  Specjalista ds. rozwoju zawodowego  89 621 77 50

  klara.kolodziejczyk@pup.szczytno.pl

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
  ikona PDF Ogłoszenie - nabór wniosków z KFS 14.01.2020 14-01-20 11:57 1.64MB pobierz
  ikona PDF Regulamin KFS 14.01.2020 14-01-20 12:53 6.06MB pobierz
  ikona DOC Wniosek KFS 14.01.2020 14-01-20 11:50 91.51KB pobierz
  ikona DOC Załącznik nr 1 - wykaz uczestników kształcenia 14-01-20 11:50 18.44KB pobierz
  ikona DOC Załącznik nr 2 do wniosku - wysokość otrzymanej pomocy de minimis 14-01-20 11:50 14.58KB pobierz
  ikona XLSX Załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 14-01-20 11:51 78.38KB pobierz
  ikona DOC Załącznik nr 4 - formularz informacji o pomoc de minimis ryb. i roln. 14-01-20 11:51 55.5KB pobierz
  ikona XLSX Zawody deficytowe - powiat szczycieński 14-01-20 12:55 12.17KB pobierz
  ikona XLSX Zawody deficytowe - województwo warmińsko-mazurskie 14-01-20 12:55 12.57KB pobierz
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 399045

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl