• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  UWAGA! OGŁASZAMY NABÓR NA SZKOLENIE: KURS ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

  (2019-08-09)

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ogłasza nabór na szkolenie: 
  KURS ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY

  • Okres realizacji szkolenia: 3 tygodnie (87 godzin zegarowych)
  • Przewidywany termin realizacji szkolenia: wrzesień 2019 r. (termin realizacji szkolenia uzależniony jest od wyników rekrutacji osób na szkolenie)
  • Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona: maksymalnie 20 osób
  • Rekrutacja trwa: od 9 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
  • Należy zgłosić się osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie do pok. nr 19 - parter, w celu uzyskania informacji o zasadach rekrutacji i kryteriach oceny.

  Wymagania stawiane kandydatom:
  Osoby w wieku 30 lat i więcej, należące do jednej z grup:
  - osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
  - osoby z niepełnosprawnością,
  - osoby powyżej 50 roku życia,
  - kobiety,
  - osoby z wykształceniem niższym niż policealne lub wyższe.

   ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 513881

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl