• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Early Warning Europe – bezpłatne wsparcie dla przedsiębiorców !!!

  (2019-07-26)

  Informujemy, że Polska Agencja Przedsiębiorczości (PARP) oraz Fundacja Firmy Rodzinne realizują projekt Early Warning Europe skierowany do przedsiębiorców        i firm przeżywających trudności i sytuacje kryzysowe.

  O wsparcie w ramach projektu mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku pracy, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

   Korzyści dla właścicieli firm, wynikające z uczestnictwa w projekcie Early Warning:

  • konsultacje z psychologiem, finansistą, prawnikiem oraz wieloma innymi zaangażowanymi specjalistami chcącymi dzielić się swoją wiedzą,
  • bezinteresowne wsparcie doświadczonych przedsiębiorców,
  • zdiagnozowanie sytuacji w firmie i wspólne wypracowanie nowego planu dla przedsiębiorstwa,
  • nowy impuls do działania.

  Pomoc świadczona przez konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning jest nieodpłatna.

  Konsultanci, mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, ryzyko porażki i jej konsekwencje, wspólnie wypracowywać niezbędne zmiany, wskazać najlepsze rozwiązania.

  Jeżeli wynik diagnozy będzie wskazywał na konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, przedsiębiorcy będzie rekomendowana współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym. W ramach tej usługi, dwie godziny wsparcia są nieodpłatne, natomiast koszty kolejnych godzin będą ustalane bezpośrednio przez przedsiębiorcę z doradcą restrukturyzacyjnym.

  Projekt Early Warning Europe jest realizowany w okresie 01.12.2017 r. – 30.11.2019 r.

  Aby skorzystać ze wsparcia, wymaga się minimum formalności: przedsiębiorca musi wypełnić tylko prosty formularz rejestracyjny, a następnie potwierdzić podpisem liczbę godzin wsparcia otrzymanych od konsultantów czy mentorów.

   

  Więcej informacji na temat przystąpienia do projektu oraz formularz zgłoszeniowy  można znaleźć na stronie projektu:
  www.parp.gov.pl/ewe
  ,
  www.ffr/pl/ewe
  lub
  dzwoniąc bezpośrednio na infolinię projektu pod numer +48 664 316 709.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 513920

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl