• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  UWAGA! PRZEDŁUŻAMY NABÓR NA KURS SPAWANIA METODĄ MAG Z ELEMENTAMI ŚLUSARSTWA

  (2019-09-10)

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie przedłuża nabór na KURS SPAWANIA METODĄ MAG Z ELEMENTAMI ŚLUSARSTWA!

  Cel szkolenia: przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG (135) oraz zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie ślusarstwa.

  Okres realizacji szkolenia: około 2 miesiące (180 godzin zegarowych).

  Przewidywany termin realizacji szkolenia: październik 2019 r. (termin rozpoczęcia szkolenia jest uzależniony od terminu zrekrutowania kandydatów na szkolenie).

  Warunki obowiązkowe do spełnienia przez kandydatów:

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie,
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy w zawodzie objętym szkoleniem (przed rozpoczęciem szkolenia każda osoba zakwalifikowana na szkolenie zostanie skierowana na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w celu określenia zdolności do pracy oraz do odbywania szkolenia),
  • zainteresowania techniczne i zdolności manualne.

  W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, decydujące w zakwalifikowaniu na szkolenie będzie posiadanie deklaracji pracodawcy o zatrudnieniu na stanowisku z wymaganymi uprawnieniami spawacza.

  Termin naboru: od 11 września 2019 r. do 17 września 2019 r.

  Zapisy na szkolenie oraz dodatkowe informacje:

     Stanowisko ds. organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych

  Pokój nr 19 – parter, tel. (89) 6217748 lub 6217750.

  Wypełnioną kartę kandydata należy złożyć osobiście w pokoju nr 19.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 513882

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl