• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Informujemy, że są już dostępne wyniki tegorocznej edycji badania pn.: Barometr zawodów

  (2019-11-18)

   Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach (lista zawodów ocenianych obejmuje 165 grup zawodów i została przygotowana na podstawie „Klasyfikacji zawodów i specjalności”). Jest badaniem jakościowym. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce i opiera się na opinii ekspertów.

  Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

  Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy).

  Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.

  Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie).

  Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody nie tylko w każdym z powiatów w Polsce, ale również na poziomie województw.

   Wyniki tegorocznej edycji badania znajdują się na stronie: https://barometrzawodow.pl/

   

   

   

   

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 529543

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl