• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria

  (2020-06-26)

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie ogłasza nabór wniosków  o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania w ramach tarczy antykryzysowej są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wnioski będą przyjmowane w trybie ciagłym.

  Podstawa prawna: art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  Dodatkowe informacje: tel. 89 621 77 33, 89 621 77 26, 89 621 77 54, 89 621 77 50 lub: pup@pup.szczytno.pl

  Należy złożyć:

  • Wniosek wraz  z załącznikami (2 egzemplarze) - proszę podpisać czytelnie wszystkie strony składanych dokumentów
  • Wypełniony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń (plik  Excel) - 2 egzemplarze - proszę podpisać czytelnie wszystkie strony składanych dokumentów
  • Umowa  wraz z załącznikami - 2 egzemplarze - proszę podpisać czytelnie wszystkie strony składanych dokumentów. Umowa musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione. Upoważnienie to musi wynikać z dokumentów rejestrowych podmiotu lub formalnych pełnomocnictw. W przypadku pełnomocnictwa prosze dołączyć kopię dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

  Dokumenty w formie papierowej można złożyć w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w głównym wejściu Urzędu lub drogą pocztową. 

  Druki wniosku i umowy w wersji papierowej: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

  Dokumenty w formie elektronicznej (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany) należy składać poprzez stronę: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup…

  Złożenie wniosku elektronicznie przyspieszy proces weryfikacji i jego rozpatrzenia.


    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  ikona PDF dofinansowanie wynagrodzenia.pdf 26-06-20 09:06 531.91KB pobierz
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 513913

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl