• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  TARCZA BRANŻOWA

  (2021-10-13)
  Wsparcie udzielane przedsiębiorcom przez urzędy pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej miało wiele odsłon.

  Jedną z nich stanowi tzw. TARCZA BRANŻOWA w ramach której mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy mogli ubiegać się o bezzwrotną DOTACJĘ w kwocie 5 000 zł, a jednym z warunków uzyskania wsparcia było posiadanie przez przedsiębiorcę kodu PKD z katalogu wskazanego przez ustawodawcę.

  Nabór wniosków był prowadzony od 19 grudnia 2020 r. do 30 września 2021 r., w tym czasie Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie:

  • obsłużył 835 wniosków o dotację,
  • 93% zostało rozpatrzonych pozytywnie,
  • wypłacono lokalnym przedsiębiorcom 3 865 000,00 zł.
  Warunki do uzyskania umorzenia dotacji (prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji) spełniło dotychczas 45% beneficjentów wsparcia.
  Może być zdjęciem przedstawiającym tekst "Dotacje w ramach TARCZY BRANŻOWEJ (udzielane m. in. w oparciu 0 posiadany przez przedsiębiorcę kod PKD) obsługiwane w okresie XII 2020 IX 2021 Pozytywne rozpatrzenie 93% złożonych wniosków URZAD PRACY Tarcza Antykryzysowa Wartość dotychczas udzielonego wsparcia: 3 865 000,00 zł Obsługa 835 wniosków złożonych przez przedsiębiorców"
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 740285

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl