• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Program Rehabilitacji Kompleksowej - zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 26.11.2021 r.

  (2021-11-22)

  Program Kompleksowej Rehabilitacji

  Do kogo skierowany jest program?

  Rehabilitacja kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia.

  To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

  • W powrocie do aktywności zawodowej pomagają ośrodki rehabilitacji kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi.
  • Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

  Na czym polega udział w projekcie?

  Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:

  • moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,
  • moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne,
  • moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

  O tym, ile zajęć z każdego modułu będzie miał Uczestnik decyduje na pierwszym spotkaniu w Ośrodku zespół specjalistów. Na początek opracowują oni indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa tygodnie, które są okresem próbnym, a następnie na resztę pobytu Uczestnika.

  Gdzie jest realizowana rehabilitacja kompleksowa?

  Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie funkcjonują 4 takie ośrodki: w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie). Funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi w czasie pandemii.

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce Ośrodki będą funkcjonować zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez zespół specjalistów ds. zakażeń. Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu przed wejściem do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej poddawani są testom na obecność koronawirusa.

  Co czeka Uczestnika w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej?

  Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny przez specjalistów - lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych – stanu zdrowia, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestnika.

  Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram działań i sposób oceny ich efektów.

  W przygotowaniu Indywidualnego Programu Rehabilitacji i jego realizacji będzie uczestniczyć zespół rehabilitacyjny w składzie:

  • lekarz

  • fizjoterapeuta

  • psycholog

  • doradca zawodowy

  • pośrednik pracy

  • terapeuta zajęciowy

  • specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

  • inni specjaliści w zależności od potrzeb.


  Indywidualny Program Rehabilitacji będzie przygotowany wspólnie z Uczestnikiem.

  W uzasadnionych przypadkach jeśli okaże się, że zaplanowane działania są nieskuteczne lub Uczestnik źle je toleruje, wówczas zespół rehabilitacyjny w uzgodnieniu z Uczestnikiem, dokona zmian w Indywidualnym Programie Rehabilitacji.

  Żadne działanie nie zostanie podjęte bez zgody Uczestnika.

  Prawa i obowiązki podczas pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.

  Udział w programie rehabilitacji kompleksowej, w tym także w wersji z zakwaterowaniem, jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowo są refundowane koszty przejazdu z domu do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej i z powrotem (na zasadach określonych w odpowiednim Regulaminie). Warunkiem sukcesu jest aktywny udział Uczestnika w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów rehabilitacji kompleksowej.

  Przewiduje się, że czas trwania rehabilitacji kompleksowej będzie wynikał z potrzeb, określonych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji (średnio 9 miesięcy).

  Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  Jeśli w czasie pierwszych dwóch tygodni Uczestnik uzna, że oferta Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej nie jest dla niego odpowiednia, może zrezygnować z dalszego uczestnictwa bez konieczności zwrotu kosztów.

   

  W dniu 26 listopada 2021 r. w siedzibie PUP w Szczytnie odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych szczegółami wsparcia w ramach Programu Kompleksowej Rehabilitacji.

  Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie mogą zapisać się na spotkanie u swojego doradcy klienta. 

  Osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie mogą zapisać się na spotkanie pod numerem telefonu: 89 621 77 67.

  Realizatorem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Kontakt PFRON:
  Infolinia: (22) 50 55 600

  Adres email: ork@pfron.org.pl www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  ikona PDF Ogłoszenie o spotkaniu 22-11-21 15:14 4.13MB pobierz
  ikona PDF Ulotka informacyjna 22-11-21 15:14 10.82MB pobierz
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 740304

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl