• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

  Znaleziono 430 wiadomości.

  (2020-06-26)

  Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w rzeczypospolitej polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.
  (2020-06-25)

  Nabór wniosków o pożyczkę dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

  DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NISKOOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROZUMIENIU ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE LUB PODMIOTOWI, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 TEJ USTAWY.
  (2020-06-25)

  „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” – wsparcie dla mieszkańców województwa Warmińsko-Mazurskiego

  Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanego przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w Giżycku w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Giżycku.
  (2020-06-24)

  ZMIANA WARUNKÓW UMARZANIA POŻYCZEK (5 TYS. ZŁ) UDZIELANYCH MIKROPRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

  Obowiązujące od 24 czerwca b.r. przepisy wprowadzające Tarczę 4.0 zwalniają mikroprzedsiębiorców z obowiązku składania wniosków o umorzenie pożyczki. Pożyczki będą umarzane automatycznie po stwierdzeniu spełnienia przez mikroprzedsiębiorcę wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres 3 miesięcy od dnia wypłaty pożyczki.
  (2020-06-23)

  Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

  Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do skorzystania z pomocy w podjęciu szkolenia, stażu lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w ramach środków PFRON.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 529522

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl