• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Prace interwencyjne

  Prace Interwencyjne

  Adresaci:
  bezrobotni, pracodawcy
  Lokalizacja:
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, ul. W. Pola 4, pok. nr 14
  Data od:
  2021-01-01

  Praca interwencyjna polega na zatrudnieniu osoby bezrobotnej u pracodawcy na podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy a pracodawcą. Urząd pracy zwraca pracodawcy część poniesionych przez niego kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

  Po zawarciu umowy z urzędem pracy pracodawca zawiera umowę o pracę ze skierowaną osobą bezrobotną.

   Wnioski pracodawców o zorganizowanie prac interwencyjnych są przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków przeznaczonych w danym roku na tę formę aktywizacji.

   Szczegółowe zasady organizacji prac interwencyjnych są zamieszczone w zakładce „Informacje ogólne”.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Kamila Chamczyk  Pośrednik pracy

  89 621 77 54

  89 624 32 87 wew. 54

  kamila.chamczyk@pup.szczytno.pl
  powrót do listy
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 25965

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl