• Propozycje urzędu
 • Informacje ogólne

Szkolenia

NABÓR NA SZKOLENIE: Kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy!

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
Szczytno
Termin przyjmowania zgłoszeń:
do 30 kwietnia 2018 r.
Data od:
2018-04-23
Data do:
2018-04-30

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ogłasza nabór na szkolenie: 
KURS ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY

 • Okres realizacji szkolenia: ok. 3 tygodnie (82 godziny zegarowe)
 • Przewidywany termin realizacji szkolenia: maj 2018 r. (termin realizacji szkolenia uzależniony jest od wyników rekrutacji osób na szkolenie)
 • Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona: maksymalnie 20 osób
 • Rekrutacja trwa: od 23 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.
 • Kartę należy złożyć osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie w pok. nr 19 - parter, w celu uzyskania informacji o zasadach rekrutacji i kryteriach oceny.

Zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej, należące do jednej z grup:

 • kobiety,
 • osoby z wykształceniem niższym niż policealne lub wyższe,
 • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnością.

Dodatkowo przewidujemy możliwość skierowania maksymalnie 5 osób poniżej 30 roku życia.

powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Kontakt do pracownika urzędu
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Beata Brzózka  Specjalista ds. programów/ Doradca klienta  89 621 77 48 beata.brzozka@pup.szczytno.pl
Klara Łachacz Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta/Doradca klienta 89 621 77 50 klara.lachacz@pup.szczytno.pl
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 20647

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl