• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  552497
  Kalendarium wydarzeń
  48188
  Galeria zdjęć
  17064
  Mapa witryny
  7445
  Chmura tagów
  4585
  Redakcja strony
  4325
  Poleć znajomemu
  4198
  Polityka prywatności
  2366
  Zastrzeżenia prawne
  1848

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy - powiat szczycieński
  390163
  Oferty pracy spoza powiatu
  15223
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  11307
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  7365
  Oferty pracy
  1

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  264837
  Formy aktywizacji
  37012
  Staże
  27129
  Giełdy pracy
  23825
  Szkolenia
  23252
  Galeria zdjęć
  20397
  Prace interwencyjne
  16857
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  13860
  Targi pracy
  12716
  Porady grupowe
  12219
  Bon zatrudnieniowy
  11380
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  8770
  Spotkania informacyjne
  8709
  Roboty publiczne
  8614
  Prace społecznie użyteczne
  7959
  Bon na zasiedlenie
  5663

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  12513
  Kreator CV
  10886
  Rejestracja przez Internet
  5100
  E-zapytanie
  3100
  Wyszukaj CV
  2658
  Dodaj CV
  2055
  Newsletter
  1855
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  1739

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  40652
  Dokumenty do pobrania
  23539
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  7338
  Rejestracja bezrobotnych
  6202
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  5329
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  4136
  Zasiłek dla bezrobotnych
  3929
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  3773
  Co to znaczy osoba bezrobotna/poszukująca pracy?
  3703
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  3494
  Dodatek aktywizacyjny
  3245
  Rejestracja poszukujących pracy
  3177
  Rejestracja przez Internet
  3059
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  3052
  Szkolenia
  3013
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  2900
  Plan szkoleń 2018
  2807
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  2787
  Staże
  2671
  Zwrot kosztów przejazdu
  2480
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  2431
  Dofinansowanie studiów podyplomowych
  2396
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  2358
  Prace interwencyjne
  2185
  Obowiązki bezrobotnych
  1997
  Bon stazowy
  1924
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  1902
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  1889
  Szkolenia grupowe
  1869
  Prawa bezrobotnych
  1833
  Poradnictwo zawodowe
  1820
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  1810
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  1803
  Utrata statusu bezrobotnego
  1775
  Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
  1747
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  1745
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  1731
  Rejestracja przez Internet
  1726
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  1724
  Roboty publiczne
  1720
  Bon zatrudnieniowy
  1702
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1679
  Pożyczka szkoleniowa
  1675
  Prace społecznie użyteczne
  1617
  Bon szkoleniowy
  1577
  Ubezpiecznie zdrowotne
  1572
  Prawa poszukujących pracy
  1522
  Obowiązki poszukujących pracy
  1504
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1485
  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji zawodowych
  1463
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  1462
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  1449
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  1428
  Utrata statusu poszukującego pracy
  1388
  Rejestr instytucji szkoleniowych
  1359
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1333
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  1331
  Bon na zasiedlenie
  974

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  26646
  Dokumenty do pobrania
  15298
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  7262
  Finansowanie szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  4262
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  4013
  Prace interwencyjne
  3985
  Zgłoszenie oferty pracy
  3711
  Staże
  3397
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  2333
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  2278
  Roboty publiczne
  2241
  Prace społecznie użyteczne
  2049
  Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  2017
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  1863
  Bon zatrudnieniowy
  1846
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  1638
  Finansowanie szkoleń bezrobotnych na wniosek pracodawcy
  1553
  Poradnictwo zawodowe
  1513
  Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
  1503
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1493
  Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy (sześciu państw dotychczas korzystających z systemu oświadczeń)
  1477
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1471
  Oświadczenia dla prac niesezonowych
  1380
  Zwolnienia grupowe
  1372
  Program Aktywizacja i Integracja
  1333
  Dokumenty składane do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu
  1312
  Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową oraz okresy ważności zezwolenia
  1295
  Opłaty
  1292
  Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
  1281
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  1266
  Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
  1079
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  934
  Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  930
  Pliki do pobrania - zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
  751
  Pliki do pobrania - zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  704
  Różne ścieżki postępowania
  437

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  45662
  Zamówienia publiczne
  31332
  Zamówienia poniżej 30 000 euro
  22696
  Dane teleadresowe
  12518
  Dokumenty do pobrania
  10511
  Plan zamowien
  6106
  Mapa dojazdu
  6000
  Analizy i statystyki
  5508
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  4972
  Ocena pracy Urzędu
  4507
  Stopa bezrobocia
  4281
  Ocena strony internetowej
  3531
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  3130
  Programy i projekty
  3071
  Statystyka lokalnego rynku pracy - zestawienia miesięczne
  3015
  Statystyki graficzne
  2757
  Statut prawny, regulamin oraz struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  2714
  Opracowania i zestawienia okresowe
  2419
  Rok 2014
  2412
  Zielona Linia
  2223
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  2177
  Przydatne linki
  2114
  Zasięg działania
  2036
  Tłumacz języka migowego
  1966
  Aktualny nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  1878
  Program Aktywizacja i Integracja
  1867
  Projekty EFS
  1832
  Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia
  1817
  Realizowane
  1764
  Programy rynku pracy
  1665
  Okresowe 2014
  1642
  Realizowane
  1557
  Rok 2015
  1525
  Rok 2013
  1492
  RPO 30+ Rozwój Przedsiębiorczości i Ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (edycja 2016)
  1454
  Rok 2010
  1445
  Zrealizowane
  1442
  Rok 2007 - 2004
  1433
  Informacja o wyniku naboru
  1418
  Rok 2016
  1417
  Rok 2011
  1386
  Zrealizowane
  1379
  Rok 2012
  1376
  Rok 2008
  1373
  Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
  1372
  Archiwum zamówień publicznych
  1372
  Rok 2009
  1372
  Okresowe 2013
  1362
  Kapitał wiedzy
  1331
  Myśl pozytywnie - startuj aktywnie
  1311
  Okresowe 2011
  1266
  Okresowe 2004 2008
  1265
  Okresowe 2009
  1250
  Okresowe 2015
  1249
  Aktywna młodzież - aktywny powiat
  1248
  Okresowe 2012
  1231
  Okresowe 2010
  1192
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (I)
  1116
  Okresowe 2016
  1112
  Rok 2017
  980
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (II)
  939
  RPO 30+ Rozwój Przedsiębiorczości i Ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (edycja 2015)
  930
  Okresowe 2017
  852
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (III)
  752
  RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2017)
  697
  Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.
  393
  Rok 2018
  308
  Okresowe 2018
  251
  RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2018)
  236
  Myślę, działam!
  29
  E-zapytanie
  2

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  6915
  Registration
  1343

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  6478
  РЕГИСТРАЦИЯ
  1318
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4419

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl