• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  568328
  Kalendarium wydarzeń
  49142
  Galeria zdjęć
  18451
  Mapa witryny
  7756
  Chmura tagów
  4778
  Redakcja strony
  4511
  Poleć znajomemu
  4270
  Polityka prywatności
  2469
  Zastrzeżenia prawne
  1944

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy - powiat szczycieński
  400207
  Oferty pracy spoza powiatu
  15736
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  11494
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  7560
  Oferty pracy
  1

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  286208
  Formy aktywizacji
  38181
  Staże
  28054
  Giełdy pracy
  25295
  Szkolenia
  24289
  Galeria zdjęć
  21990
  Prace interwencyjne
  17327
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  14292
  Targi pracy
  13203
  Porady grupowe
  12988
  Bon zatrudnieniowy
  11663
  Spotkania informacyjne
  9383
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  9045
  Roboty publiczne
  8971
  Prace społecznie użyteczne
  8330
  Bon na zasiedlenie
  5943

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  12924
  Kreator CV
  11243
  Rejestracja przez Internet
  5288
  E-zapytanie
  3236
  Wyszukaj CV
  2792
  Dodaj CV
  2186
  Newsletter
  1944
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  1829

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  41617
  Dokumenty do pobrania
  24696
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  7562
  Rejestracja bezrobotnych
  6416
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  5477
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  4387
  Zasiłek dla bezrobotnych
  4111
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  3944
  Co to znaczy osoba bezrobotna/poszukująca pracy?
  3845
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  3630
  Dodatek aktywizacyjny
  3397
  Rejestracja poszukujących pracy
  3295
  Rejestracja przez Internet
  3190
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  3186
  Szkolenia
  3124
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  3039
  Plan szkoleń 2019
  3018
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  2955
  Staże
  2790
  Zwrot kosztów przejazdu
  2631
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  2532
  Dofinansowanie studiów podyplomowych
  2513
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  2458
  Prace interwencyjne
  2302
  Obowiązki bezrobotnych
  2088
  Bon stazowy
  2080
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  2008
  Szkolenia grupowe
  1987
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  1986
  Poradnictwo zawodowe
  1963
  Prawa bezrobotnych
  1927
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  1921
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  1909
  Utrata statusu bezrobotnego
  1899
  Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
  1868
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  1858
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  1846
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  1824
  Roboty publiczne
  1822
  Rejestracja przez Internet
  1815
  Bon zatrudnieniowy
  1806
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1785
  Pożyczka szkoleniowa
  1777
  Prace społecznie użyteczne
  1723
  Bon szkoleniowy
  1692
  Ubezpiecznie zdrowotne
  1683
  Prawa poszukujących pracy
  1609
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1598
  Obowiązki poszukujących pracy
  1597
  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji zawodowych
  1559
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  1549
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  1531
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  1508
  Rejestr instytucji szkoleniowych
  1490
  Utrata statusu poszukującego pracy
  1465
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1425
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  1405
  Bon na zasiedlenie
  1143

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  27658
  Dokumenty do pobrania
  15857
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  7597
  Finansowanie szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  4461
  Prace interwencyjne
  4174
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  4174
  Zgłoszenie oferty pracy
  3904
  Staże
  3575
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  2458
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  2441
  Roboty publiczne
  2380
  Prace społecznie użyteczne
  2188
  Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  2135
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  1985
  Bon zatrudnieniowy
  1954
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  1736
  Finansowanie szkoleń bezrobotnych na wniosek pracodawcy
  1658
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1610
  Poradnictwo zawodowe
  1609
  Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
  1603
  Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy (sześciu państw dotychczas korzystających z systemu oświadczeń)
  1574
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1566
  Oświadczenia dla prac niesezonowych
  1468
  Zwolnienia grupowe
  1462
  Dokumenty składane do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu
  1420
  Program Aktywizacja i Integracja
  1418
  Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową oraz okresy ważności zezwolenia
  1392
  Opłaty
  1383
  Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
  1365
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  1357
  Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
  1130
  Pliki do pobrania - zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  1038
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  984
  Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  980
  Pliki do pobrania - zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
  903
  Różne ścieżki postępowania
  528

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  47161
  Zamówienia publiczne
  32419
  Zamówienia poniżej 30 000 euro
  23706
  Dane teleadresowe
  12979
  Dokumenty do pobrania
  10855
  Plan zamowien
  6777
  Mapa dojazdu
  6248
  Analizy i statystyki
  5705
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  5156
  Ocena pracy Urzędu
  4721
  Stopa bezrobocia
  4505
  Ocena strony internetowej
  3747
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  3315
  Programy i projekty
  3210
  Statystyka lokalnego rynku pracy - zestawienia miesięczne
  3164
  Statystyki graficzne
  2894
  Statut prawny, regulamin oraz struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  2867
  Opracowania i zestawienia okresowe
  2539
  Rok 2014
  2508
  Zielona Linia
  2330
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  2290
  Przydatne linki
  2217
  Zasięg działania
  2136
  Tłumacz języka migowego
  2065
  Aktualny nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  2013
  Program Aktywizacja i Integracja
  1957
  Projekty EFS
  1933
  Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia
  1920
  Realizowane
  1877
  Programy rynku pracy
  1758
  Okresowe 2014
  1730
  Realizowane
  1641
  Rok 2015
  1620
  Rok 2013
  1590
  RPO 30+ Rozwój Przedsiębiorczości i Ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (edycja 2016)
  1538
  Informacja o wyniku naboru
  1535
  Rok 2010
  1532
  Zrealizowane
  1530
  Rok 2016
  1519
  Rok 2007 - 2004
  1513
  Zrealizowane
  1467
  Rok 2008
  1464
  Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
  1462
  Rok 2011
  1462
  Archiwum zamówień publicznych
  1460
  Rok 2012
  1460
  Rok 2009
  1449
  Okresowe 2013
  1448
  Kapitał wiedzy
  1420
  Myśl pozytywnie - startuj aktywnie
  1395
  Okresowe 2011
  1351
  Okresowe 2004 2008
  1348
  Aktywna młodzież - aktywny powiat
  1341
  Okresowe 2015
  1334
  Okresowe 2012
  1324
  Okresowe 2009
  1321
  Okresowe 2010
  1275
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (I)
  1209
  Okresowe 2016
  1208
  Rok 2017
  1072
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (II)
  1039
  RPO 30+ Rozwój Przedsiębiorczości i Ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (edycja 2015)
  1007
  Okresowe 2017
  956
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (III)
  857
  RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2017)
  779
  Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.
  563
  Rok 2018
  445
  Okresowe 2018
  351
  RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2018)
  329
  Myślę, działam!
  116
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (IV)
  63
  Okresowe 2019
  51
  Rok 2019
  43
  E-zapytanie
  2

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  7168
  Registration
  1441

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  6684
  РЕГИСТРАЦИЯ
  1399
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4634

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl