• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  581996
  Kalendarium wydarzeń
  49330
  Galeria zdjęć
  19518
  Mapa witryny
  7982
  Chmura tagów
  4905
  Redakcja strony
  4645
  Poleć znajomemu
  4323
  Polityka prywatności
  2551
  Zastrzeżenia prawne
  2013

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy - powiat szczycieński
  409435
  Oferty pracy spoza powiatu
  16134
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  11627
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  7700
  Oferty pracy
  1

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  304006
  Formy aktywizacji
  39098
  Staże
  28856
  Giełdy pracy
  26341
  Szkolenia
  24975
  Galeria zdjęć
  23231
  Prace interwencyjne
  17649
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  14595
  Targi pracy
  13572
  Porady grupowe
  13462
  Bon zatrudnieniowy
  11870
  Spotkania informacyjne
  9715
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  9272
  Roboty publiczne
  9236
  Prace społecznie użyteczne
  8612
  Bon na zasiedlenie
  6146

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  13238
  Kreator CV
  11556
  Rejestracja przez Internet
  5447
  E-zapytanie
  3343
  Wyszukaj CV
  2890
  Dodaj CV
  2268
  Newsletter
  2068
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  1901

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  42424
  Dokumenty do pobrania
  25811
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  7752
  Rejestracja bezrobotnych
  6569
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  5600
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  4588
  Zasiłek dla bezrobotnych
  4242
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  4058
  Co to znaczy osoba bezrobotna/poszukująca pracy?
  3950
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  3743
  Dodatek aktywizacyjny
  3506
  Rejestracja poszukujących pracy
  3388
  Rejestracja przez Internet
  3322
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  3298
  Szkolenia
  3210
  Plan szkoleń 2019
  3147
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  3146
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  3072
  Staże
  2884
  Zwrot kosztów przejazdu
  2729
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  2617
  Dofinansowanie studiów podyplomowych
  2603
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  2534
  Prace interwencyjne
  2410
  Bon stazowy
  2195
  Obowiązki bezrobotnych
  2165
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  2087
  Poradnictwo zawodowe
  2074
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  2068
  Szkolenia grupowe
  2055
  Prawa bezrobotnych
  2013
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  1999
  Utrata statusu bezrobotnego
  1995
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  1984
  Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
  1955
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  1931
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  1929
  Roboty publiczne
  1907
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  1896
  Rejestracja przez Internet
  1889
  Bon zatrudnieniowy
  1882
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1862
  Pożyczka szkoleniowa
  1855
  Prace społecznie użyteczne
  1800
  Bon szkoleniowy
  1773
  Ubezpiecznie zdrowotne
  1754
  Prawa poszukujących pracy
  1681
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1671
  Obowiązki poszukujących pracy
  1664
  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji zawodowych
  1632
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  1605
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  1595
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  1574
  Rejestr instytucji szkoleniowych
  1556
  Utrata statusu poszukującego pracy
  1528
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1490
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  1470
  Bon na zasiedlenie
  1250

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  28536
  Dokumenty do pobrania
  16418
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  7831
  Finansowanie szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  4615
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  4325
  Prace interwencyjne
  4302
  Zgłoszenie oferty pracy
  4046
  Staże
  3718
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  2576
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  2551
  Roboty publiczne
  2479
  Prace społecznie użyteczne
  2296
  Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  2219
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  2067
  Bon zatrudnieniowy
  2048
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  1815
  Finansowanie szkoleń bezrobotnych na wniosek pracodawcy
  1738
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1705
  Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
  1688
  Poradnictwo zawodowe
  1686
  Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy (sześciu państw dotychczas korzystających z systemu oświadczeń)
  1649
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1639
  Oświadczenia dla prac niesezonowych
  1539
  Zwolnienia grupowe
  1536
  Dokumenty składane do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu
  1508
  Program Aktywizacja i Integracja
  1501
  Pliki do pobrania - zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  1469
  Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową oraz okresy ważności zezwolenia
  1465
  Opłaty
  1454
  Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
  1431
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  1427
  Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
  1170
  Pliki do pobrania - zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
  1067
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  1021
  Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  1015
  Różne ścieżki postępowania
  595

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  48557
  Zamówienia publiczne
  33277
  Zamówienia poniżej 30 000 euro
  24512
  Dane teleadresowe
  13410
  Dokumenty do pobrania
  11156
  Plan zamowien
  7268
  Mapa dojazdu
  6441
  Analizy i statystyki
  5885
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  5330
  Ocena pracy Urzędu
  4884
  Stopa bezrobocia
  4680
  Ocena strony internetowej
  3929
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  3467
  Programy i projekty
  3307
  Statystyka lokalnego rynku pracy - zestawienia miesięczne
  3282
  Statystyki graficzne
  3017
  Statut prawny, regulamin oraz struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  2992
  Opracowania i zestawienia okresowe
  2656
  Rok 2014
  2573
  Zielona Linia
  2420
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  2379
  Przydatne linki
  2318
  Zasięg działania
  2223
  Tłumacz języka migowego
  2144
  Aktualny nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  2128
  Program Aktywizacja i Integracja
  2020
  Projekty EFS
  2014
  Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia
  2003
  Realizowane
  1954
  Programy rynku pracy
  1828
  Okresowe 2014
  1800
  Realizowane
  1704
  Rok 2015
  1686
  Rok 2013
  1660
  Informacja o wyniku naboru
  1618
  Zrealizowane
  1607
  RPO 30+ Rozwój Przedsiębiorczości i Ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (edycja 2016)
  1603
  Rok 2016
  1597
  Rok 2010
  1594
  Rok 2007 - 2004
  1574
  Zrealizowane
  1532
  Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
  1530
  Rok 2008
  1528
  Rok 2012
  1519
  Archiwum zamówień publicznych
  1517
  Rok 2011
  1517
  Rok 2009
  1515
  Okresowe 2013
  1510
  Kapitał wiedzy
  1492
  Myśl pozytywnie - startuj aktywnie
  1456
  Okresowe 2011
  1411
  Aktywna młodzież - aktywny powiat
  1405
  Okresowe 2004 2008
  1405
  Okresowe 2015
  1405
  Okresowe 2012
  1385
  Okresowe 2009
  1376
  Okresowe 2010
  1342
  Okresowe 2016
  1281
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (I)
  1272
  Rok 2017
  1142
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (II)
  1102
  RPO 30+ Rozwój Przedsiębiorczości i Ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (edycja 2015)
  1075
  Okresowe 2017
  1025
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (III)
  924
  RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2017)
  840
  Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.
  666
  Rok 2018
  529
  Okresowe 2018
  434
  RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2018)
  395
  Myślę, działam!
  185
  Rok 2019
  137
  Okresowe 2019
  135
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (IV)
  131
  RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2019)
  65
  E-zapytanie
  2

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  7352
  Registration
  1515

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  6833
  РЕГИСТРАЦИЯ
  1455
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4768

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl