• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  540041
  Kalendarium wydarzeń
  47207
  Galeria zdjęć
  15819
  Mapa witryny
  7208
  Chmura tagów
  4445
  Redakcja strony
  4194
  Poleć znajomemu
  4140
  Polityka prywatności
  2274
  Zastrzeżenia prawne
  1773

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy - powiat szczycieński
  383351
  Oferty pracy spoza powiatu
  14843
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  11144
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  7241
  Oferty pracy
  1

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  246336
  Formy aktywizacji
  36277
  Staże
  26279
  Giełdy pracy
  22672
  Szkolenia
  22633
  Galeria zdjęć
  19002
  Prace interwencyjne
  16567
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  13584
  Targi pracy
  12422
  Porady grupowe
  11706
  Bon zatrudnieniowy
  11175
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  8592
  Spotkania informacyjne
  8426
  Roboty publiczne
  8348
  Prace społecznie użyteczne
  7708
  Bon na zasiedlenie
  5424

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  12239
  Kreator CV
  10639
  Rejestracja przez Internet
  4982
  E-zapytanie
  2997
  Wyszukaj CV
  2562
  Dodaj CV
  1977
  Newsletter
  1759
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  1651

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  40024
  Dokumenty do pobrania
  22730
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  7170
  Rejestracja bezrobotnych
  6050
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  5215
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  3970
  Zasiłek dla bezrobotnych
  3804
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  3653
  Co to znaczy osoba bezrobotna/poszukująca pracy?
  3600
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  3390
  Dodatek aktywizacyjny
  3147
  Rejestracja poszukujących pracy
  3076
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  2972
  Rejestracja przez Internet
  2963
  Szkolenia
  2911
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  2792
  Plan szkoleń 2018
  2702
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  2682
  Staże
  2584
  Zwrot kosztów przejazdu
  2384
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  2340
  Dofinansowanie studiów podyplomowych
  2316
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  2283
  Prace interwencyjne
  2111
  Obowiązki bezrobotnych
  1924
  Bon stazowy
  1835
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  1820
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  1819
  Szkolenia grupowe
  1785
  Prawa bezrobotnych
  1758
  Poradnictwo zawodowe
  1730
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  1728
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  1716
  Utrata statusu bezrobotnego
  1692
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  1677
  Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
  1668
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  1663
  Rejestracja przez Internet
  1650
  Roboty publiczne
  1640
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  1637
  Bon zatrudnieniowy
  1603
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1602
  Pożyczka szkoleniowa
  1592
  Prace społecznie użyteczne
  1543
  Ubezpiecznie zdrowotne
  1492
  Bon szkoleniowy
  1487
  Prawa poszukujących pracy
  1459
  Obowiązki poszukujących pracy
  1440
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1419
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  1392
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  1357
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  1357
  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji zawodowych
  1356
  Utrata statusu poszukującego pracy
  1326
  Rejestr instytucji szkoleniowych
  1293
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  1270
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  1252
  Bon na zasiedlenie
  874

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  26040
  Dokumenty do pobrania
  14895
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  7086
  Finansowanie szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  4177
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  3892
  Prace interwencyjne
  3874
  Zgłoszenie oferty pracy
  3580
  Staże
  3289
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  2206
  Roboty publiczne
  2137
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  2125
  Prace społecznie użyteczne
  1936
  Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  1928
  Bon zatrudnieniowy
  1771
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  1760
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  1563
  Finansowanie szkoleń bezrobotnych na wniosek pracodawcy
  1476
  Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
  1432
  Poradnictwo zawodowe
  1431
  Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy (sześciu państw dotychczas korzystających z systemu oświadczeń)
  1408
  Pośrednictwo pracy krajowe
  1402
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  1359
  Zwolnienia grupowe
  1308
  Oświadczenia dla prac niesezonowych
  1308
  Program Aktywizacja i Integracja
  1275
  Dokumenty składane do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu
  1235
  Opłaty
  1216
  Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
  1209
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  1198
  Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową oraz okresy ważności zezwolenia
  1191
  Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
  1032
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  903
  Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  879
  Pliki do pobrania - zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
  653
  Pliki do pobrania - zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  510
  Różne ścieżki postępowania
  380

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  44756
  Zamówienia publiczne
  30497
  Zamówienia poniżej 30 000 euro
  21912
  Dane teleadresowe
  12248
  Dokumenty do pobrania
  10250
  Mapa dojazdu
  5818
  Plan zamowien
  5568
  Analizy i statystyki
  5375
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  4817
  Ocena pracy Urzędu
  4310
  Stopa bezrobocia
  4118
  Ocena strony internetowej
  3356
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  3008
  Programy i projekty
  2969
  Statystyka lokalnego rynku pracy - zestawienia miesięczne
  2908
  Statystyki graficzne
  2656
  Statut prawny, regulamin oraz struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  2576
  Rok 2014
  2347
  Opracowania i zestawienia okresowe
  2307
  Zielona Linia
  2132
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  2097
  Przydatne linki
  2039
  Zasięg działania
  1964
  Tłumacz języka migowego
  1897
  Program Aktywizacja i Integracja
  1804
  Aktualny nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  1783
  Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia
  1756
  Projekty EFS
  1743
  Realizowane
  1683
  Programy rynku pracy
  1595
  Okresowe 2014
  1575
  Realizowane
  1495
  Rok 2015
  1462
  Rok 2013
  1432
  RPO 30+ Rozwój Przedsiębiorczości i Ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (edycja 2016)
  1408
  Rok 2010
  1384
  Zrealizowane
  1382
  Rok 2007 - 2004
  1358
  Rok 2016
  1343
  Informacja o wyniku naboru
  1339
  Rok 2011
  1334
  Rok 2012
  1325
  Archiwum zamówień publicznych
  1322
  Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
  1318
  Zrealizowane
  1317
  Rok 2008
  1315
  Okresowe 2013
  1301
  Rok 2009
  1301
  Kapitał wiedzy
  1274
  Myśl pozytywnie - startuj aktywnie
  1247
  Okresowe 2011
  1206
  Aktywna młodzież - aktywny powiat
  1195
  Okresowe 2004 2008
  1190
  Okresowe 2009
  1187
  Okresowe 2015
  1182
  Okresowe 2012
  1165
  Okresowe 2010
  1140
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (I)
  1065
  Okresowe 2016
  1022
  Rok 2017
  912
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (II)
  882
  RPO 30+ Rozwój Przedsiębiorczości i Ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (edycja 2015)
  874
  Okresowe 2017
  762
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (III)
  644
  RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2017)
  636
  Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.
  311
  Rok 2018
  227
  Okresowe 2018
  184
  RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2018)
  180
  E-zapytanie
  2

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  6748
  Registration
  1277

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  6328
  РЕГИСТРАЦИЯ
  1254
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4291

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl