• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  743540
  Kalendarium wydarzeń
  61656
  Galeria zdjęć
  35333
  Mapa witryny
  11265
  Chmura tagów
  7063
  Redakcja strony
  6742
  Poleć znajomemu
  5180
  Polityka prywatności
  4840
  Zastrzeżenia prawne
  3588

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy - powiat szczycieński
  527400
  Oferty pracy spoza powiatu
  21385
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  13983
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  10173
  Oferty pracy
  1

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  589812
  Formy aktywizacji
  50704
  Giełdy pracy
  45621
  Galeria zdjęć
  39266
  Staże
  34997
  Szkolenia
  34791
  Porady grupowe
  22537
  Prace interwencyjne
  21676
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  19613
  Targi pracy
  18152
  Spotkania informacyjne
  15227
  Bon zatrudnieniowy
  15031
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  12764
  Roboty publiczne
  12493
  Prace społecznie użyteczne
  12293
  Bon na zasiedlenie
  9113

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  18629
  Kreator CV
  15951
  Rejestracja przez Internet
  10005
  E-zapytanie
  5110
  Wyszukaj CV
  4535
  Dodaj CV
  3720
  Newsletter
  3403
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  3193

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  53871
  Dokumenty do pobrania
  45449
  Rejestracja bezrobotnych
  10763
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  10393
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  7316
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  7086
  Pośrednictwo pracy krajowe
  6735
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  6569
  Zasiłek dla bezrobotnych
  6396
  Rejestracja przez Internet
  6369
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  6060
  Co to znaczy osoba bezrobotna/poszukująca pracy?
  5665
  Rejestracja poszukujących pracy
  5163
  Dodatek aktywizacyjny
  5069
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  4866
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  4742
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  4733
  Plan szkoleń 2020
  4609
  Staże
  4605
  Szkolenia
  4447
  Prace interwencyjne
  4328
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  4191
  Bon stazowy
  4071
  Zwrot kosztów przejazdu
  4032
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  3899
  Dofinansowanie studiów podyplomowych
  3799
  Poradnictwo zawodowe
  3621
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  3343
  Obowiązki bezrobotnych
  3285
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  3228
  Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
  3208
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3193
  Utrata statusu bezrobotnego
  3186
  Szkolenia grupowe
  3170
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  3159
  Roboty publiczne
  3147
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  3143
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3135
  Rejestracja przez Internet
  3126
  Prawa bezrobotnych
  3124
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  3051
  Pożyczka szkoleniowa
  2996
  Bon szkoleniowy
  2924
  Prace społecznie użyteczne
  2908
  Ubezpiecznie zdrowotne
  2898
  Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji zawodowych
  2776
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2753
  Rejestr instytucji szkoleniowych
  2703
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  2698
  Obowiązki poszukujących pracy
  2694
  Prawa poszukujących pracy
  2688
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  2643
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  2636
  Utrata statusu poszukującego pracy
  2570
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  2522
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  2503
  Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w urzędzie pracy - Przewodnik
  1190

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  39929
  Dokumenty do pobrania
  24365
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  10996
  Pliki do pobrania - zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  8971
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  6637
  Finansowanie szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  6429
  Prace interwencyjne
  6003
  Zgłoszenie oferty pracy
  5924
  Staże
  5395
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  4292
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  4114
  Roboty publiczne
  3720
  Prace społecznie użyteczne
  3710
  Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  3490
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  3226
  Pliki do pobrania - zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
  3066
  Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy (sześciu państw dotychczas korzystających z systemu oświadczeń)
  2940
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  2921
  Pośrednictwo pracy krajowe
  2850
  Finansowanie szkoleń bezrobotnych na wniosek pracodawcy
  2844
  Dokumenty składane do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu
  2842
  Tarcza antykryzysowa
  2834
  Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
  2789
  Poradnictwo zawodowe
  2780
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2761
  Opłaty
  2608
  Program Aktywizacja i Integracja
  2591
  Zwolnienia grupowe
  2590
  Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową oraz okresy ważności zezwolenia
  2572
  Oświadczenia dla prac niesezonowych
  2565
  Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
  2506
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  2474
  Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy - Tarcza antykryzysowa
  2119
  Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
  1805
  Różne ścieżki postępowania
  1629
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  1629
  Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  1590
  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
  1586
  Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników
  1206
  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządow
  612
  Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)
  156

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  63828
  Zamówienia publiczne
  45037
  Zamówienia poniżej 30 000 euro
  32847
  Dane teleadresowe
  18654
  Dokumenty do pobrania
  15266
  Mapa dojazdu
  14615
  Plan zamowien
  12795
  Analizy i statystyki
  7916
  Ocena pracy Urzędu
  7568
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  7280
  Stopa bezrobocia
  6868
  Ocena strony internetowej
  6600
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  5383
  Programy i projekty
  4744
  Statystyka lokalnego rynku pracy - zestawienia miesięczne
  4669
  Statut prawny, regulamin oraz struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  4545
  Statystyki graficzne
  4338
  Aktualny nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  4194
  Opracowania i zestawienia okresowe
  3968
  Zielona Linia
  3633
  Rok 2014
  3586
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  3566
  Zasięg działania
  3530
  Przydatne linki
  3512
  Tłumacz języka migowego
  3243
  Projekty EFS
  3184
  Realizowane
  3101
  Program Aktywizacja i Integracja
  3081
  Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia
  3076
  Programy rynku pracy
  2888
  Informacja o wyniku naboru
  2844
  Okresowe 2014
  2832
  Realizowane
  2727
  Rok 2015
  2699
  Rok 2016
  2646
  Rok 2013
  2641
  Zrealizowane
  2606
  Rok 2010
  2587
  Rok 2007 - 2004
  2581
  Zrealizowane
  2552
  Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
  2547
  RPO 30+ Rozwój Przedsiębiorczości i Ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (edycja 2016)
  2546
  Rok 2008
  2525
  Rok 2009
  2525
  Rok 2011
  2524
  Kapitał wiedzy
  2511
  Rok 2012
  2495
  Archiwum zamówień publicznych
  2480
  Okresowe 2013
  2465
  Okresowe 2015
  2451
  Myśl pozytywnie - startuj aktywnie
  2434
  Aktywna młodzież - aktywny powiat
  2406
  Okresowe 2004 2008
  2405
  Okresowe 2011
  2395
  Okresowe 2012
  2392
  Okresowe 2009
  2383
  Okresowe 2010
  2364
  Okresowe 2016
  2361
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (I)
  2262
  Rok 2017
  2206
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (II)
  2150
  Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.
  2125
  Okresowe 2017
  2041
  RPO 30+ Rozwój Przedsiębiorczości i Ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (edycja 2015)
  1991
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (III)
  1951
  RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2017)
  1878
  Rok 2018
  1595
  Okresowe 2018
  1478
  Okresowe 2019
  1372
  Rok 2019
  1343
  Myślę, działam!
  1263
  RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2019)
  1183
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (IV)
  1167
  RPO 30+ Rozwój Przedsiębiorczości i Ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2018)
  890
  Rok 2020
  743
  RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2020)
  704
  Okresowe 2020
  631
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (V)
  627
  Deklaracja dostępności.
  135
  E-zapytanie
  2

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  10413
  Registration
  2633

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  9583
  РЕГИСТРАЦИЯ
  2499
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6869

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl