• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty do pobrania

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Dokumenty dotyczące wydania informacji starosty [ 2 ]
  ikona DOC Oferta pracy.doc 26-11-18 09:06 174.5KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o wydanie inf. nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadr. podmiotu powierz. wykonanie pracy cudz..doc 07-06-19 13:54 37KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Doposażenie stanowisk pracy [ 10 ]
  ikona DOC oferta pracy.doc 22-01-20 14:29 175KB pobierz
  ikona DOC WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 03-01-20 10:59 408.5KB pobierz
  ikona XLSX Załącznik do wniosku - formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-04-15 11:03 76.46KB pobierz
  ikona RTF Wniosek o zwrot poniesionych kosztów (składany wraz z fakturami)-wersja bez logo 07-02-19 14:21 143.04KB pobierz
  ikona RTF Wniosek o zwrot poniesionych kosztów (składany wraz z fakturami) - wersja z logo POWER 07-02-19 14:20 1.05MB pobierz
  ikona RTF Wniosek o zwrot poniesionych kosztów (składany wraz z fakturami) -wersja z logo RPO 30+ 07-02-19 14:16 16.11MB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu za kwartał (składane przez 24 miesiące zatrudniania co kwartał)-wersja Fundusz Pracy 07-02-19 14:08 38.5KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu za kwartał (składane przez 24 miesiące zatrudniania co kwartał) -wersja RPO 30+ 07-02-19 14:08 109KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu za kwartał (składane przez 24 miesiące zatrudniania co kwartał) -wersja POWER dla umów podpisanych do 31-12-2018.doc 07-02-19 14:09 115.5KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu za kwartał (składane przez 24 miesiące zatrudniania co kwartał) -wersja POWER dla umów podpisanych po 01-01-2019 .doc 07-02-19 14:09 115.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: KFS [ 9 ]
  ikona XLSX Zawody deficytowe - województwo warmińsko-mazurskie 14-01-20 12:55 12.57KB pobierz
  ikona XLSX Zawody deficytowe - powiat szczycieński 14-01-20 12:55 12.17KB pobierz
  ikona PDF Regulamin KFS 14.01.2020 14-01-20 12:53 6.06MB pobierz
  ikona PDF Ogłoszenie - nabór wniosków z KFS 14.01.2020 14-01-20 11:57 1.64MB pobierz
  ikona DOC Załącznik nr 4 - formularz informacji o pomoc de minimis ryb. i roln. 14-01-20 11:51 55.5KB pobierz
  ikona XLSX Załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 14-01-20 11:51 78.38KB pobierz
  ikona DOC Załącznik nr 2 do wniosku - wysokość otrzymanej pomocy de minimis 14-01-20 11:50 14.58KB pobierz
  ikona DOC Załącznik nr 1 - wykaz uczestników kształcenia 14-01-20 11:50 18.44KB pobierz
  ikona DOC Wniosek KFS 14.01.2020 14-01-20 11:50 91.51KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: PAI [ 1 ]
  ikona DOCX deklaracja przystąpienia do PAI.docx 11-01-16 14:08 26.54KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Poradnictwo zawodowe [ 1 ]
  ikona DOCX Wniosek pracodawcy o udzielenie pomocy w zakresie usług świadczonych w ramach poradnictwa zawodowego. 23-05-17 14:32 19.1KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Pośrednictwo pracy [ 1 ]
  ikona DOC oferta pracy.doc 22-01-20 14:30 175KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Prace interwencyjne [ 8 ]
  ikona DOC Załaczniki do wniosku nr 2 - dla beneficjentów pomocy de minimis.doc 22-01-20 14:26 42KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o prace interwencyjne (wersja WORD) 22-01-20 14:28 208.5KB pobierz
  ikona XLSX Zalącznik do wniosku nr 1 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.doc.xlsx 22-01-20 14:28 76.67KB pobierz
  ikona DOC oferta pracy.doc 22-01-20 14:29 175KB pobierz
  ikona PDF Wniosek o prace interwencyjne (wersja PDF) 22-01-20 14:29 380.89KB pobierz
  ikona PDF Zalącznik do wniosku nr 1 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 22-01-20 14:29 416.36KB pobierz
  ikona PDF Załaczniki do wniosku nr 2 - dla beneficjentów pomocy de minimis.pdf 22-01-20 14:29 233KB pobierz
  ikona PDF oferta pracy.pdf 22-01-20 14:29 398.15KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Prace interwencyjne - dokumenty rozliczeniowe [ 6 ]
  ikona DOC Wniosek o rozliczenie prac interwencyjnych (wniosek składany podczas trwania refundacji zgodnie z częstotliwością określoną w umowie) 20-07-18 10:17 39.5KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie pracodawcy o zatrudnianiu skierowanej osoby w ramach prac interwencyjnych (oświadczenie składane kwartalnie po zakończeniu refundacji) 11-01-18 14:38 33.5KB pobierz
  ikona DOC Zał 1 - wniosek o rozliczenie prac interwencyjnych (wniosek składany podczas trwania refundacji zgodnie z częstotliwością określoną w umowie) POWER 20-07-18 10:18 121KB pobierz
  ikona DOC Zał 2 - Oświadczenie pracodawcy o zatrudnianiu skierowanej osoby w ramach prac interwencyjnych (oświadczenie składane kwartalnie po zakończeniu refundacji) PO WER 11-01-18 14:42 109KB pobierz
  ikona DOC Zał 1 - wniosek o rozliczenie prac interwencyjnych (wniosek składany podczas trwania refundacji zgodnie z częstotliwością określoną w umowie) RPO 30+ 04-12-18 10:32 151.5KB pobierz
  ikona DOC Zał 2 - Oświadczenie pracodawcy o zatrudnianiu skierowanej osoby w ramach prac interwencyjnych (oświadczenie składane kwartalnie po zakończeniu refundacji) RPO 30+ 04-12-18 10:32 142.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Prace społecznie użyteczne [ 3 ]
  ikona DOC Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.doc 09-09-19 12:23 43KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o organizację prac społecznie użytecznych 06-06-19 15:07 99.5KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o refundacje świadczeń wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 00-00-00 38.5KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Roboty publiczne [ 5 ]
  ikona DOC oferta pracy.doc 22-01-20 14:36 175KB pobierz
  ikona DOC Załaczniki do wniosku nr 2 - dla beneficjentów pomocy de minimis-1.doc 22-01-20 14:34 41.5KB pobierz
  ikona XLSX Załącznik do wniosku nr 1 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 13-02-15 13:04 76.5KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o organizację robót publicznych 14-01-20 13:40 165.5KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o refundację z Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 02-06-14 13:52 39KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staże [ 8 ]
  ikona DOC Lista obecności z logo RPO 15-07-19 11:15 371.5KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy z logo RPO.doc 15-07-19 11:13 349.5KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy FP 09-03-16 12:51 28.5KB pobierz
  ikona DOC WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU 15-07-19 11:12 171KB pobierz
  ikona PDF Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie określający zasady organizacji staży dla osób bezrobotnych 28-02-18 13:17 2.99MB pobierz
  ikona DOC Lista obecności z logo POWER 15-07-19 11:16 418.5KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy z logo POWER 15-07-19 11:14 153KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności na stażu z logo FP 15-07-19 11:16 56KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Szkolenia bezrobotnych - umowa trójstronna [ 4 ]
  ikona XLS załacznik nr 2 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 02-03-17 08:52 148KB pobierz
  ikona DOC Załącznik nr 3 - oferta pracy 05-01-18 13:33 174.5KB pobierz
  ikona DOC Załącznik nr 1 - wysokość otrzymanej pomocy de minimis 26-02-19 08:12 27KB pobierz
  ikona DOC Wniosek na szkolenie w ramach umowy trójstronnej 26-02-19 08:12 124KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Wniosek o przyznanie refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30. roku życia [ 3 ]
  ikona DOC Oświadczenie kwartalne o zatrudnieniu bezrobotnego do 30 r.ż.doc 19-07-18 11:56 34KB pobierz
  ikona PDF Oferta pracy.pdf 05-01-18 13:35 398.15KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach refundacji.doc 04-01-18 11:39 41KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [ 6 ]
  ikona DOC Upoważnienie do składania i odbioru oświadczeń 03-01-20 10:43 24.5KB pobierz
  ikona DOC Pełnomocnictwo 03-01-20 10:42 15.42KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 25-09-19 13:46 101.5KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej 25-09-19 13:46 103KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 R. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 25-09-19 13:49 108KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o podjęciu/ nie podjęciu/zakończeniu pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi .doc 25-09-19 13:49 82KB pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca [ 9 ]
  ikona DOC Pełnomocnictwo szczególne 03-01-20 10:44 15.42KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 25-09-19 13:26 138KB pobierz
  ikona DOC Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonowa RP 25-09-19 13:33 149.5KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy 25-09-19 13:35 79.5KB pobierz
  ikona DOC Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sez. 25-09-19 13:36 134.5KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o wydanie informacji nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi (informacja starosty nie dotyczy: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy).doc 06-06-19 13:56 37KB pobierz
  ikona DOC Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium RP 25-09-19 13:37 127KB pobierz
  ikona DOC Zgłoszenie wolnego miejsca pracy-oferta pracy (załącznik do wniosku o wydanie informacji starosty)..doc 05-01-18 13:56 174.5KB pobierz
  ikona DOC Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi - art. 88j ust.Oświadczenie dot. karalności, skł. 25-09-19 13:39 97.5KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 09:34
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 18711

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl