• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Pytania i odpowiedzi - FAQ

  Jak zgłosić ofertę pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy? 

  Pracodawca może zgłosić ofertę pracy lub wolne miejsce zatrudnienia: osobiście, drogą pocztową lub faxem, telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: olsz@up.gov.pl) przesyłając, jako załącznik wypełniony druk zgłoszenia wolnego miejsca pracy zatrudnienia.

  Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

  • pełna nazwa pracodawcy,
  • adres,
  • REGON,
  • NIP,
  • podstawowy rodzaj działalności wg. PKD,
  • oznaczenie formy prawnej działalności,
  • liczbę zatrudnionych pracowników,
  • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktu,
  • nazwę stanowiska i wymagania co do stanowiska pracy,
  • charakterystykę wykonywanej pracy,
  • proponowane wynagrodzenie.

   Powyższe dane są niezbędne do prawidłowego zarejestrowania pracodawcy w bazie danych i uruchomienia oferty.

  Przy osobistym zgłoszeniu oferty pracy po raz pierwszy wskazane jest, aby pracodawca przedstawił dokumenty potwierdzające w/w dane oraz posiadał pieczątkę firmy.

  Oferta pracy jest podawana do wiadomości bezrobotnym lub poszukującym pracy w terminie uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w powiatowym urzędzie pracy przy jednoczesnym przekazaniu do internetowej bazy ofert pracy.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Barbara Zwalińska   Pośrednik Pracy   89 621 77 24   posrednictwo@pup.szczytno.pl
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3151

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl