• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (II)

  Informacje o projekcie

     

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie od 1 stycznia 2016 r.realizował projekt pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych jako bezrobotne, poprzez:

  1) identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy oraz potrzeb zawodowych,

  2) indywidualne pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe,

  3) staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, bony stażowe, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie, środki na działalność gospodarczą.

  Wartość projektu wynosiła 1 981 619,01 zł. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to 1 820 909,71 zł.

  Projekt był realizowany do końca sierpnia 2017 roku, przy czym rekrutacja uczestników trwała do końca grudnia 2016 roku.

  W 2016 roku projektem objęto 271 osób bezrobotnych. Zostali oni objęci następującymi formami wsparcia:
  - szkoleniami (w tym w ramach bonu szkoleniowego) - 41 osób
  - stażami (w tym w ramach bonu stażowego) - 166 osób
  - pracami interwencyjnymi - 29 osób
  - bonami zatrudnieniowymi - 12 osób
  - bonami na zasiedlenie - 19 osób
  - środkami na działaność gospodarczą - 22 osoby.
  Suma osób, którym udzielono poszczególnych form wsparcia, nie daje ogółem (289 osób), ponieważ niektórym uczestnikm projektu udzielono więcej niż jednego wsparcia.

  Wśród uczestników projektu w 2016 roku co najmniej 34% stanowiły osoby dlugotrwale bezrobotne, co najmniej 2% osoby niepełnosprawne.

  Projekt zakladał osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej* dla osób:
  - niepelnosprawnych na poziomie min. 12%
  - długotrwale bezrobotnych na poziomie min. 30%
  - o niskich kwalifikacjach na poziomie min. 43%
  - niekwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych na poziomie min. 38%.

  *Kryterium efektywności zatrudnieniowej informuje o odsetku uczestników projektu, którzy w wyniku objęcia wsparciem podjęli zatrudnienie lub samozatrudnienie.

  Utworzono: 2016-06-21 10:24 | Redagował: Małgorzata Jóźwiak 2017-11-21 14:14
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1245

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl