• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Nowe perspektywy

  Informacje o projekcie

  Projekt pod nazwą „Nowe perspektywy” był projektem systemowym finansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

  Projekt został opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie i był realizowany na terenie powiatu szczycieńskiego w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2014 roku.    

  Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne uzyskały nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe poszukiwane na rynku pracy, zdobyły doświadczenie zawodowe, podjęły zatrudnienie, a także otrzymały kompleksowe wsparcie w związku z podjęciem działalności gospodarczej. Ponadto miały zapewnione wsparcie z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pośrednictwa pracy.

  W latach 2008 - 2014 projektem zostało objętych łącznie 3 680 osób. Z tego:

  1 516 osób uzyskało lub podwyższyło kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń zawodowych oraz szkoleń z zakresu przedsiębiorczości,

  1 278 osób zdobyło doświadczenie zawodowe w miejscu pracy dzięki odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy,

  675 osób uzyskało zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,

  166 osób zostało zatrudnionych na doposażonych stanowiskach pracy,

  409 osób podjęło działalność gospodarczą w efekcie uzyskanych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

  Efektywność zatrudnieniowa projektu za 2011 rok wyniosła 34% - spośród 400 osób, które zakończyły udział w projekcie w 2011 r., 137 osób podjęło zatrudnienie lub działalność gospodarczą lub pozostawało w zatrudnieniu w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie.

  Efektywność zatrudnieniowa projektu za 2012 rok wyniosła 41% - spośród 286 osób, które zakończyły udział w projekcie w 2012 r., 116 osób podjęło zatrudnienie, samozatrudnienie lub staż (po ukończeniu w ramach projektu szkolenia) w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie.

  Efektywność zatrudnieniowa projektu za 2013 rok wyniosła 42% - spośród 407 osób, które zakończyły udział w projekcie w 2013 r., 169 osób podjęło zatrudnienie lub działalność gospodarczą w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie.

  Efektywność zatrudnieniowa projektu za 2014 rok wyniosła 50% - spośród 746 osób, które zakończyły udział w projekcie w 2014 r., 370 osób podjęło zatrudnienie lub działalność gospodarczą w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie.

   

  Utworzono: 2015-07-21 13:27 | Redagował: Elżbieta Dawidczyk 2015-07-21 13:42
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2491

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl