• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (III)

  Informacje o projekcie

     

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie od 1 stycznia 2017 r. realizował projekt pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych do 29 roku życia zarejestrowanych jako bezrobotne, poprzez:

  1) identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy oraz potrzeb zawodowych,

  2) indywidualne pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe,

  3) staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, bony stażowe, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, środki na działalność gospodarczą, refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy.

  Wartość projektu wynosiła 2 382 795,13 zł. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to 2 189 550,46 zł.

  Projekt był realizowany do końca grudnia 2018 roku. Rekrutacja uczestników trwała do końca realizacji projektu.

  Projektem objęto 342 osoby bezrobotne. Zostały one objęte następującymi formami wsparcia:
  - szkoleniami (w tym w ramach bonu szkoleniowego) - 62 osoby
  - stażami (w tym w ramach bonu stażowego) - 202 osoby
  - pracami interwencyjnymi - 45 osób
  - bonami na zasiedlenie - 23 osoby
  - środkami na działaność gospodarczą - 17 osób
  - doposażeniami stanowisk pracy - 7 osób
  Więcej niż jedną formą wsparcia objęto 14 osób.

  Wśród uczestników projektu co najmniej 20% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, co najmniej 1% osoby niepełnosprawne.

  Projekt zakladał osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej* dla osób:
  - niepełnosprawnych na poziomie min. 22%
  - długotrwale bezrobotnych na poziomie min. 40%
  - o niskich kwalifikacjach na poziomie min. 53%
  - niekwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych na poziomie min. 48%.

  *Kryterium efektywności zatrudnieniowej informuje o odsetku uczestników projektu, którzy w wyniku objęcia wsparciem podjęli zatrudnienie lub samozatrudnienie.

  Dodatkowych informacji o projekcie udzielają:
  Małgorzata Jóźwiak  tel. 89 621 77 15 lub Anna Banach tel. 89 621 77 16 (pok. 23)

  Utworzono: 2017-04-28 12:54 | Redagował: Małgorzata Jóźwiak 2019-01-03 13:56
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1064

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl