• Informacje ogólne

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

 Budynek PUP Szczytno

 • adres: ul. W. Pola 4, 12-100 Szczytno
 • powiat: Szczytno
 • województwo: Warmińsko - Mazurskie
 • telefon: (89) 624-32-87
 • fax: (89) 624-32-87 wew. 20
 • e-mail:
 • www: www.pup.szczytno.pl
 • BIP: http://bip.pup.szczytno.pl/
 • NIP: 745-163-00-72
 • REGON: 510931548

Godziny otwarcia

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  8.00 – 14.00

Rejestracja bezrobotnych

Poniedziałek - Piątek  8.00 – 13.30

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP Szczytno udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Utworzono: 2012-08-02 09:38 | Redagował: Marcin Jurczak 2015-02-18 15:07
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 41970

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl