• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Kontakt

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

   

  • adres: ul. W. Pola 4, 12-100 Szczytno
  • powiat: Szczytno
  • województwo: Warmińsko - Mazurskie
  • telefon: (89) 624-32-87
  • fax: (89) 6243281
  • e-mail:
  • www: www.pup.szczytno.pl
  • BIP: http://bip.pup.szczytno.pl/
  • NIP: 745-163-00-72
  • REGON: 510931548

  Godziny otwarcia

  Rejestracja bezrobotnych

  Poniedziałek - Piątek  8.00 – 13.30

  Godziny przyjmowania interesantów:

  Poniedziałek - Piątek  8.00 – 14.00

  Godziny pracy Urzędu:

  Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

  Korespondencja z Urzędem

  Uprzejmie informujemy, że PUP Szczytno udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
  "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

  W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
  Utworzono: 2012-08-02 09:38 | Redagował: Marcin Jurczak 2020-09-28 12:55
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 72593

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl