• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rejestracja przez Internet

    W celu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie nie musisz już stać w kolejkach!
  Oferujemy ci nowoczesny system zgłoszenia do rejestracji przez Internet oraz pełną rejestrację internetową, dzięki temu łatwiej i szybciej skorzystasz z usługi rejestracji.
  Nie zwlekaj i zaoszczędź swój czas!

   Jaka jest różnica między rejestracją w powiatowym urzędzie pracy, a zgłoszeniem do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy?

  Forma usługiWizyta w urzędzieWymagana forma dokumentówWymagana forma podpisu wnioskuData rejestracji
  Rejestracja
  w powiatowym urzędzie pracy
  NIE Skany załączone do formularza rejestracyjnego Jeden z niżej wymienionych:

  1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

  2. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP

  3. Podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego
  Z dniem złożenia podpisanego wniosku i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczeń
  Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy TAK   Oryginały przedłożone pracownikowi urzędu Osobisty podpis bezrobotnego/ poszukującego pracy Z dniem osobistego zgłoszenia się na wizytę rejestracyjną w wyznaczonym terminie wraz z kompletem dokumentów wymaganych do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, po poświadczeniu własnoręcznym podpisem przekazanych danych i oświadczeń

  UWAGA! Aby skorzystać ze zgłoszenia do rejestracji przez Internet lub pełnej rejestracji internetowej, konieczne jest posiadanie adresu e-mail.

  Zapoznaj się z instrukcją obsługi programu:

   Zgłoszenie do rejestracji przez Internet:

  Status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej w wyznaczonym dniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie.

  Pełna rejestracja internetowa:

  Do pełnej rejestracji internetowej wymagane są skany oryginałów dokumentów oraz posiadanie jednego z nw. form podpisu pod złożonym wnioskiem:

  • Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP
  • Podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego
  Utworzono: 2012-08-02 09:04 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-01-09 09:30
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 12009

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl